Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/402 av 14. mars om krav til fremlegging av eksporttillatelse for eksport av visse varer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/402 of 14 March 2020 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra UDs og Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding 19.3.2020

- EU-kommisjonen har i dag besluttet at de nye restriksjonene på eksport av smittevernutstyr ikke vil gjelde Norge og øvrige EFTA/EØS-land. Det er gode nyheter og betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

EU-kommisjonen innførte 14. mars eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU. Utenriksdepartementet har de siste dagene jobbet intenst med å få på plass en ordning som ville fjerne restriksjonene for Norge og andre EØS/EFTA-land.

Etter dialog mellom utenriksminister Eriksen Søreide og kommisjonspresident Ursula von der Leyen, samt kontakt med EUs handelskommissær Phil Hogan, har EU-kommisjonen nå besluttet å iverksette en hasteprosedyre for å innlemme EFTA-landene i forordningen.

- Dette viser at EU og EFTA-landene står sammen i den vanskelige situasjonen vi alle opplever. Gitt at kritisk utstyr nå vil eksporteres fritt fra EU-landene til Norge, vil jeg også understreke at dette materialet ikke vil bli re-eksportert fra Norge til land utenfor EU, men benyttes til å dekke et prekært behov i helsesektoren i Norge, sier helseminister Bent Høie.

I dialogen har EU formidlet at det ikke var meningen å utelukke EØS/EFTA-landene i denne sammenhengen. Forordningen kom på plass svært raskt, men rettes nå opp.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2020
Anvendelsesdato i EU
15.03.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Annen informasjon