eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser om et rammeverk for en europeisk digital identitet

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 910/2014 med hensyn til et rammeverk for en europeisk digital identitet

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 7.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 3.6.2021)

Kommissionen fremsætter forslag om en pålidelig og sikker digital identitet til alle europæere

Kommissionen har i dag fremlagt forslag om en ramme for en europæisk digital identitet, der vil være tilgængelig for alle EU-borgere og andre med bopæl i Unionen samt EU-virksomheder. Borgerne vil kunne dokumentere deres identitet og dele elektroniske dokumenter fra deres europæiske digitale ID-tegnebøger med et tryk på deres smartphone. De vil kunne tilgå onlinetjenester med deres nationale digitale identifikation, som vil være anerkendt overalt i Europa. Meget store platforme vil blive pålagt at acceptere brugen af de europæiske digitale ID-tegnebøger på brugerens anmodning, f.eks. for at dokumentere vedkommendes alder. Det vil altid være op til brugerne, om de vil benytte deres europæiske digitale ID-tegnebøger.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Med den europæiske digitale identitet kan vi gøre, hvad vi gør derhjemme, i en hvilken som helst medlemsstat uden ekstra omkostninger og med mindre besvær. Det kan være alt fra at leje en lejlighed til at åbne en bankkonto i et andet land end vores hjemland. Og gøre det på en måde, der er sikker og gennemsigtig. Vi vil kunne bestemme, hvor mange oplysninger, vi ønsker at dele om os selv, med hvem og til hvilket formål. Det er en enestående mulighed for os alle for at udvide vores oplevelse af, hvad det vil sige at bo i Europa og være europæer."

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "EU's borgere forventer ikke kun et højt sikkerhedsniveau, men også bekvemmelighed, når de interagerer med de nationale administrationer og f.eks. indsender deres selvangivelse eller indskriver sig på et europæisk universitet, hvor de har brug for officiel dokumentation. De europæiske digitale ID-tegnebøger giver nye muligheder for at lagre og bruge data til alle former for tjenester, lige fra at tjekke ind i lufthavnen til at leje en bil. Det handler om at give forbrugerne et valg — et europæisk valg. Vores europæiske virksomheder, store som små, vil også nyde godt af den digitale identitet og vil kunne tilbyde en bred vifte af nye tjenester, eftersom forslaget tilbyder en løsning for en sikker og pålidelig identifikationtjeneste."

Rammen for den europæiske digitale identitet

Under den nye forordning vil medlemsstaterne tilbyde borgere og virksomheder digitale tegnebøger, der kan knytte deres nationale digitale identiteter til personlig dokumentation som eksempelvis kørekort, eksamensbeviser og bankkonti. Disse tegnebøger vil blive stillet til rådighed af offentlige myndigheder eller den private sektor, hvis de anerkendes af medlemsstaterne.

De nye europæiske digitale ID-tegnebøger vil gøre det muligt for alle europæere at tilgå onlinetjenester uden at skulle bruge private identifikationsmetoder eller dele personoplysninger unødigt. Med denne løsning vil de have fuld kontrol over de oplysninger, de deler.

Den europæiske digitale identitet vil:

  • Være tilgængelig for alle, der ønsker at bruge den: Enhver EU-borger og andre med bopæl i Unionen samt EU-virksomheder, der ønsker at gøre brug af den europæiske digitale identitet, kan gøre det.
  • Være brugbar i mange sammenhænge: De europæiske digitale ID-tegnebøger vil kunne bruges i mange sammenhænge som en måde at identificere brugerne på eller fremlægge dokumentation ved adgang til offentlige og private tjenester i hele EU.
  • Give brugerne kontrol over deres oplysninger: De europæiske digitale ID-tegnebøger gør det muligt for borgerne at vælge, hvilke aspekter af deres identitet, data og certifikater de ønsker at dele med tredjemand, og holde øje hermed. Brugerkontrol sikrer, at kun nødvendige oplysninger bliver delt.

For at omsætte initiativet til virkelighed så hurtigt som muligt er forslaget ledsaget af en henstilling. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde en fælles værktøjskasse inden september 2022 og med det samme at påbegynde det fornødne forberedende arbejde. Værktøjskassen bør indeholde den tekniske arkitektur, standarder og retningslinjer for bedste praksis.

Næste skridt

Kommissionen vil sideløbende med lovgivningsprocessen arbejde sammen med medlemsstaterne og den private sektor om de tekniske aspekter ved den europæiske digitale identitet. Via programmet for et digitalt Europa vil Kommissionen støtte gennemførelsen af rammen for den europæiske digitale identitet, og mange medlemsstater har allerede planlagt projekter til gennemførelse af e-forvaltningsløsninger, herunder den europæiske digitale identitet i deres nationale planer under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Baggrund

Kommissionens digitale kompas for 2030 fastsætter en række mål og milepæle, som den europæiske digitale identitet vil bidrage til at nå. Inden 2030 bør alle vigtige offentlige tjenester f.eks. være tilgængelige online, alle borgere vil have adgang til deres patientjournaler, og 80 % af borgerne bør anvende elektronisk identifikation.

I dette initiativ bygger Kommissionen på den eksisterende grænseoverskridende retlige ramme for pålidelige digitale identiteter, nemlig initiativet vedrørende elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner (eIDAS-forordningen). Forordningen, som blev vedtaget i 2014, udgør grundlaget for grænseoverskridende digital identifikation og webstedsautentifikation i EU. Næsten 60 % af europæerne kan allerede nyde godt af den nuværende ordning.

Det er imidlertid ikke noget krav, at medlemsstaterne udvikler et nationalt digitalt ID og gør det interoperabelt med de andre medlemsstaters, hvilket fører til store forskelle mellem landene. Det nuværende forslag vil afhjælpe disse mangler ved at forbedre rammens effektivitet og udvide dens fordele til også at omfatte den private sektor og mobil brug.

Yderligere oplysninger

Europæisk digital identitet — spørgsmål og svar

Europæisk digital identitet — faktaside

Forordning om europæisk digital identitet

Henstilling om europæisk digital identitet  

Websted for eIDAS

Rapport om evalueringen af eIDAS-forordningen

Det digitale årti — pressemeddelelse

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet