Direktiv om ikke-automatiske vekter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/23/EF av 23. april 2009 om ikke-automatiske vekter (kodifisert utgave)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 20.5.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/23/EF er en kodifisert versjon av direktiv 90/384/EØF om ikke-automatiske vekter som endret ved direktiv 93/68/EØF. Direktiv 2009/23/EF innebærer ingen innholdsmessige endringer.

Merknader
Direktiv 90/384/EØF om ikke-automatiske vekter med endringer er implementer i forskrift 21. desember 2007 nr 1735 om krav til ikke-automatiske vekter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Justervesenet.

Vurdering
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter antas å være i samsvar med direktivet.

Status
Direktiv 2009/23/EF ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 20. mai 2011. Forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter er i samsvar med direktivet. EØS-henvisning i forkskriftens hjemmelsfelt er oppdatert med ny direktivreferanse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.07.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
05.06.2009
Opphører å gjelde
20.04.2016
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 361-382
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro