Direktiv om flysikkerhetsavgifter

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om luftfartssikkerhetsavgifter

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

• Generel baggrund
Under de nuværende forhold reguleres dækningen af udgifter til beskyttelse af luftfartens sikkerhed på nationalt plan, og den er ikke altid til at gennemskue for brugeren. Der foregår ingen systematisk høring af brugerne ved alle lufthavne i EU, før afgifterne fastsættes, eller før et afgiftssystem ændres.

• Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Der er ingen gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører.

• Overensstemmelse med EU's politik for civil luftfart og andre mål
Den tredje lufthavnspakke, der blev vedtaget af Rådet i 1992, var det sidste skridt i liberaliseringen af adgangen til lufttransportmarkedet. Senere initiativer havde til formål at regulere og liberalisere underordnede aktiviteter såsom udbud af groundhandling-ydelser, tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne (slots) og brug af edb-reservationssystemer.

Fællesskabet har også vedtaget lovgivning på området flyvesikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten og har taget spørgsmålet om lufttrafikstyring op gennem lovforanstaltninger til etablering af et fælles europæisk luftrum. Direktivet om lufthavnsafgifter omfatter andre afgifter end sikkerhedsafgifter.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet