Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 549/2013 og om oppheving av 11 rettsakter på området nasjonalregnskaper

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 549/2013 and repealing 11 legal acts in the field of national accounts

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 28.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Forordning (EU) nr. 549/2013, ved hvilken det reviderede europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010) blev oprettet, indeholder et begrebsmæssigt grundlag (bilag A) og et indberetningsprogram over data, der skal indberettes til Eurostat (bilag B). Efter indførelsen af ENS 2010 i 2014 er der sket en udvikling i en væsentlig statistisk klassifikation, som ENS er baseret på (en ny klassifikation af individuelt konsum efter formål eller COICOP), og også en udvikling i brugernes behov for nationalregnskabsdata.

Kommissionen mener derfor, at forordning (EU) nr. 549/2013 bør ændres for at ajourføre henvisningerne til COICOP-klassifikationen og for at ajourføre indberetningsprogrammet, således at det afspejler nye brugerbehov.

Kommissionen mener også, at det vil være belejligt at ophæve 11 retsakter vedrørende det foregående europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 1995), da disse retsakter ikke længere er relevante.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet