Det europeiske forskningsråds regelverk for prosjektsøknader, - evaluering og -tildelinger

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/767/EU av 9. desember 2010 som endrer vedtak C(2007) 2286 om vedtak av Det europeiske forskningsråds regler for innlevering av søknader og de tilhørende evaluerings-, udvelgelses- og tildelingsprosedyrer for indirekte tiltak i særprogrammet »Idéer« under det syvende rammeprogram (2007-2013)

Commission Decision 2010/767/EU of 9 December 2010 amending Decision C(2007) 2286 on the adoption of ERC Rules for the submission of proposals and the related evaluation, selection and award procedures for indirect actions under the Ideas Specific Programme of the Seventh Framework Programme (2007 to 2013)

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved afgørelse K(2007) 2286 af 6. juni 2007 vedtog Kommissionen Det Europæiske Forskningsråds (EFR’s) regler for indsendelse af forslag og de hermed forbundne evaluerings-, udvælgelses- og tildelingsprocedurer for indirekte aktioner i særprogrammet »Idéer« under det syvende rammeprogram (2007-2013) (»EFR-reglerne«).

(2) Ved afgørelse K(2007) 4429 af 27. september 2007 ændrede Kommissionen disse regler.

(3) På baggrund af de opnåede erfaringer fra de første EFR- indkaldelser i 2007, 2008 og 2009 og i betragtning af de ændringer, der er foretaget af EU-lovgivningen, eller som EFR's Videnskabelige Råd udtrykkeligt har anmodet om, bør afgørelse K(2007) 2286 ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet