Det europeiske etikkkutvalg for naturvitenskap og ny teknologi (forlenget mandat)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/1/EU av 23. december 2009 om forlengelse av mandatet for Det europeiske etikkkutvalg for naturvitenskap og ny teknologi

Commission Decision 2010/1/EU of 23 December 2009 on the renewal of the mandate of the European Group on Ethics in Science and New Technologies

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.1.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I november 1991 besluttede Europa-Kommissionen at inkorporere etik i beslutningsprocessen i forbindelse med Fællesskabets politik for forskning og teknologisk udvikling ved at nedsætte Gruppen af Rådgivere vedrørende de Etiske Følgevirkninger af Bioteknologi (Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology (GAEIB)).

(2) Kommissionen besluttede den 16. december 1997 at erstatte GAEIB med Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)) og at udvide gruppens mandat til at dække alle anvendelsesområder af videnskab og teknologi.

(3) EGE’s mandat blev forlænget for en fireårig periode ved Kommissionens afgørelse af 26. marts 2001, og dens mandat blev lettere ændret for at forbedre gruppens arbejdsmetoder (K(2001) 691).

(4) Den nuværende EGE’s mandat blev godkendt den 11. maj 2005 ved Kommissionens afgørelse 2005/383/EF og blev forlænget ved Kommissionens afgørelse 2009/757/EF.

(5) Mandatet bør nu forlænges for en femårig periode, og derfor skal de nye medlemmer vælges. Nærværende afgørelse hindrer dog ikke den nye Kommissions mulighed for at kunne revidere indholdet i mandatet.

(6) Denne afgørelse erstatter Kommissionens afgørelse 2009/757/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet