Databaserte veterinærrutiner ved importkontroll

Tittel

Rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import (SHIFT-prosjektet), om endring av direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om oppheving av vedtak 88/192/EØF

Council Decision 92/438/EEC of 13 July 1992 on computerization of veterinary import procedures (Shift project), amending Directives 90/675/EEC, 91/496/EEC, 91/628/EEC and Decision 90/424/EEC, and repealing Decision 88/192/EEC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, engelsk utgave)

The SHIFT system has been set up to computerise veterinary procedures for animals and animal products being imported into the European Union.

Summary
In view of the considerable progress made towards the harmonisation of the veterinary sector, further measures should be taken for the computerization of veterinary import procedures.

These new measures are all the more necessary now that checks at internal borders have been abolished.

This Decision provides for measures for the computerization of veterinary procedures comprising:

• an information procedure in cases where an official veterinarian at a border inspection post rejects a consignment;
• databases containing full information on Community import requirements for animals and products.

The equipment used at border inspection posts may be that used in connection with the ANIMO system.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.07.1992
Anvendelsesdato i EU
14.09.1992
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet