Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1378 av 11. august 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av riboflaviner (E 101) og karotener (E 160a) i tørkede potetgranulater og flak

Commission Regulation (EU) 2015/1378 of 11 August 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of riboflavins (E 101) and carotenes (E 160a) in dried potato granules and flakes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.08.2015)

Sammendrag av innhold
Fargen til dehydrert potetpulver påvirkes potetenes fargenyanser og oksydasjonen som forekommer under prosessering. Etter dagens regelverk er kurkumin (E 100) godkjent for bruk i tørkede potetgranuler og flak for å gjenopprette et visuelt akseptabel utseende av sluttproduktet. Riboflavin (E 101) og karotener (E 160a) er passende alternativer til kurkumin stand til å oppfylle de samme teknologiske effekt. EFSA har revaluert de to foreslåtte fargestoffene og konkludert at den utvidet bruk ikke vil føre til økt helsemessig risiko av betydning.

Riboflavin (E 101) og karotener (E 160a) foreslås godkjent i potetmospulver, quantum satis (q.s.).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten krever endring i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringene mht. bruken av fargestoffene riboflavin (E 101) og karotener (E 160a) i potetmos vil gi potetmosen en jevnere farge og se mer tiltalende ut, og fører ikke til økonomiske og adminstrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Gjennomføring av godkjennelsen i norsk rett fører hverken til økt eksponering eller økt den helsemessige risikoen av betydning. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbruker og samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bruken av fargestoffer i potetmos gir potetmosen en gjevenere farge, ser mer tiltalende ut og vil vøre et kvalitetsmessig bedre produkt. Mattilsynet mener at den utvidede bruken av riboflavin og karoten ikke fører til økt helsemessige risikoen av betydning, og vi anser derfor rettsakten som akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2015
Anvendelsesdato i EU
02.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2015
Anvendes fra i Norge
01.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1378
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro