Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1832 av 12. oktober 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i aromatiserte drikker, energiredusert eller uten tilsatt sukker

Commission Regulation (EU) 2015/1832 of 12 October 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Erythritol (E 968) as a flavour enhancer in energy-reduced or with no added sugars flavoured drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av forordning 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler. Det er søkt om å få anvende erytritol (E 968) for å forbedre smakprofil og munnfølelse av energireduserte drikker og drikkevarer uten tilsatt sukker. Erythritol på lave nivåer fungerer som en smaksforsterker og bidrar til å dempe bi-smak og dvelende sødme forbundet med bruk av høyintensitetssøtningsmidler i disse drikkevarer. Fordelen for forbrukerne vil derfor være tilgjengeligheten av bedre smaker på energireduserte drikkevarer.

Scientific Committee on Food (SCF) evaluerte erytritol i 2003 og konkluderte med at det er trygt for bruk i matvarer. Godkjenningen av erytritol dekker ikke bruk i drikker fordi erytritol i høye konsentrasjoner kan gi laksativa effekter. Dette gjelder særskilt unge forbrukere, gjennom inntak av erytritol i drikkevarer.

European Food Safety Authority (EFSA) har evaluert sikkerheten av den foreslåtte utvidelsen av bruk av erytritol som et tilsetningsstoff og konkluderte med at forbruk av erytritol i alkoholfrie drikkevarer på et maksimalt nivå på 1,6% ikke ville gi laksativa effekter.

Kommisjonen har i henhold til EFSAs konklusjon foreslått at tillate erytritol i matvarekategori 14.1.4. «Aromatiserte drikker» i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1333/2008 med et maks brukermengde av 1.6%.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 vad gjelder bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i energireduserte drikker. Bruket er vurdert av EFSA og anses som sikkert i de mengder som foreslåes. Mattilsynet anser det kan gi forbrukerne energi-reduserte drikkevarer av bedre kvalitet og mener rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Status
EU kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene på KOM SCOPAFF møte den 23. juni 2015. Rettsakten er ikke fastsatt av Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.10.2015
Gjennomføringsfrist i EU
02.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 162-163
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2016
Anvendes fra i Norge
08.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1832
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro