Brucellose og turberkulose hos storfebesetninger og Aujeszkys sygdom hos svin: sykdomsstatus og bekjempelsesprogram for visse regioner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/385 av 2. mars 2021 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til status som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) , av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til anerkjennelse av status som offisielt fri for tuberkulose og brucellose, og av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til visse regioners status som fri for Aujeszkys disease og godkjenning av utryddelsesprogrammer for dette

Commission Implementing Decision (EU) 2021/385 of 2 March 2021 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status, Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the officially tuberculosis- and brucellosis-free status and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.3.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Ikke lenger i kraft i EU, opphevet ved forordning (EU) 2021/620, og innlemmes derfor ikke i EØs-avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listeføring av sykdomsfri status og godkjent utryddelsesprogram i en rekke land for sykdommene småfebrucellose (B. melitensis), storfebrucellose, tuberkulose og Aujeszky’s disease. Dokumentasjonen av sykdomsfri status fra de berørte landene er vurdert og funnet tilfredsstillende av Kommisjonene.

Endringene er listet opp under:

Småfebrucellose

  • Frankrike får sykdomsfri status i departementet Pyrénées-Atlantiques.
  • Italia for sykdomsfri status i regionen Abruzzo, provinsene Catanzora og Cosenza i regionen Calabria, provinsen Benevento i regionen Campania og provensene Bari, Barletta-Andria-Trani og Taranto i regonen Apulia.
  • Spania får sykdomsfri status i provensene Almeri, Granada, Jaén og Málaga i det autonome samfunnet Andalusia.

Dette medfører endringer i vedlegg II til beslutning 93/52/EØF.

Tuberkulose

  • Italia får sykdomsfri status for regionen Molise, provinsen Matera i regionen Basilicata og provinsen Sør-Sardinia i regionen Sardinia.

Dette medfører endring av vedlegg I til beslutning 2003/467/EF.

Storfetuberkulose

  • Italia får sykdomsfri status for provinsene Bari, Barletta-Andria-Trani og Lecce in the regionen Apulia og provinsene Avellino, Benevento og Napoli in regionen Campania.
  • Spania får sykdomsfri status for provinsene Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga og Sevilla i det autonome samfunnet Andalusia og provinsene Ávila, Palencia og Segovia i det autonome samfunnet Castilla y León.

Dette medfører endring av vedlegg II til beslutning 2003/467/EF.

Aujeszky’s disease

  • Estland får sykdomsfri status.
  • Italia får godkjent utryddelsesprogram for 13 regioner.
  • Portugal får godkjent utryddelsesprogram.

Dette medfører endring av vedlegg I og II av besluting 2008/185/EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene får ingen rettslig betydning. De nevnte vedleggene er ikke gjennomført i norsk forskrift. Oppdatert informasjon om sykdomsfri status og godkjent utryddelsesprogram gis på Mattilsynets nettsider, se lingke under "Annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.03.2021
Anvendelsesdato i EU
24.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet