BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. oktober 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 med hensyn tilfastsettelse av listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus

(Draft) (Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 8 October 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council by defining the list of issues to be addressed in every verification cycle

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Data om bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) bør være pålidelige, fuldstændige og sammenlignelige, og der bør fastsættes passende foranstaltninger med henblik herpå.

(2) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i BNI-forordningen og for at kontrollere kilderne og brugen heraf samt de metoder, der anvendes til at udarbejde BNI-aggregaterne og deres bestanddele udarbejder Kommissionen en kontrolmodel i tæt samarbejde med BNI-ekspertgruppen. Denne model bør tage højde for den liste over forhold, der er fastlagt i nærværende delegerede forordning.

(3) Med udgangspunkt i proceduren for kontrol af BNI-data, erfaringerne fra de tidligere kontrolcyklusser og feedback fra medlemsstaternes nationalregnskabseksperter har Kommissionen identificeret de forhold, der skal behandles, for at sikre BNI-dataenes pålidelighed, fuldstændighed og sammenlignelighed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet