Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Recas'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning EU) 2021/950 av 7. juni 2021 om godkjenning av endringer til spesifikasjonen til en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (‘Recas’ PDO))

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/950 of 7 June 2021 approving Union amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication (‘Recaș’ (PDO))

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har behandlet den ansøgning om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Recaș«, der er indgivet af Rumænien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 sammenholdt med artikel 15 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33.

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af EU-ændringen af produktspecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4) EU-ændringen af produktspecifikationen bør derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 sammenholdt med artikel 15, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/33 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.06.2021
Anvendelsesdato i EU
04.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet