Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1262 av 26. juli 2021 om godkjenning av endringer til spesifikasjonen til en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse 'Iaşi' (BOB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1262 of 26 July 2021 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication ‘Iaşi’ (PDO)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har behandlet den ansøgning om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Iaşi", der er indgivet af Rumænien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af varespecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EF) nr. 1308/2013.

(4) Ændringen af varespecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.07.2021
Anvendelsesdato i EU
22.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet