Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om rapportering

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 med hensyn til opplysninger knyttet til miljøklassifiseringssystemet fra foretak som rapporterer ikke-finansiell informasjon

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council as regards taxonomy-related disclosures by undertakings reporting non-financial information

Siste nytt

Veikart for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 28.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ med veikart av 28.7.2020)

Om dette initiativ

EU har indført et klassificeringssystem (en såkaldt taksonomi) for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, herunder investeringer. Med dette nye initiativ vil der blive krav om, at store børsnoterede selskaber, banker og forsikringsselskaber offentliggør oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang deres aktiviteter er i overensstemmelse med dem, der betragtes som miljømæssigt bæredygtige i EU-klassificeringssystemet. Det vil sætte investorerne i stand til at træffe et informeret valg og tilskynde til private investeringer i bæredygtige aktiviteter.

Køreplaner

Feedbackperiode: 28 juli 2020 - 08 september 2020 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2020) 3979776 (nedlastingslenke på Kommisjonens initiativside)

Kommissionen vil gerne høre din mening
Denne køreplan er åben for feedback i 6 uger. Der vil blive taget højde for den modtagne feedback i den videre udvikling og finjustering af initiativet. Kommissionen vil opsummere den modtagne feedback og forklare, hvordan inputtet vil indgå i den videre proces, og eventuelt hvorfor visse forslag ikke kan komme i betragtning. Den modtagne feedback vil blive offentliggjort på dette website og skal derfor overholde reglerne om feedback.

Kommissionens vedtagelse

Planlagt for: Andet kvartal 2021

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet