Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved spesifisering av innholdet og presentasjonen av opplysninger som skal offentliggjøres av foretak i henhold til artikkel 19a eller 29a til direktiv 2013/34/EU om miljømessige bærekraftige økonomiske aktiviteter, og spesifisering av metoden for å overholde denne opplysningsplikten

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation

Siste nytt

Utkast til delegert forordning med pressemelding (sak 4) lagt fram av Kommisjonen 7.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ med veikart av 28.7.2020)

Om dette initiativ

EU har indført et klassificeringssystem (en såkaldt taksonomi) for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, herunder investeringer. Med dette nye initiativ vil der blive krav om, at store børsnoterede selskaber, banker og forsikringsselskaber offentliggør oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang deres aktiviteter er i overensstemmelse med dem, der betragtes som miljømæssigt bæredygtige i EU-klassificeringssystemet. Det vil sætte investorerne i stand til at træffe et informeret valg og tilskynde til private investeringer i bæredygtige aktiviteter.

Køreplaner

Feedbackperiode: 28 juli 2020 - 08 september 2020 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2020) 3979776 (nedlastingslenke på Kommisjonens initiativside)

Kommissionen vil gerne høre din mening
Denne køreplan er åben for feedback i 6 uger. Der vil blive taget højde for den modtagne feedback i den videre udvikling og finjustering af initiativet. Kommissionen vil opsummere den modtagne feedback og forklare, hvordan inputtet vil indgå i den videre proces, og eventuelt hvorfor visse forslag ikke kan komme i betragtning. Den modtagne feedback vil blive offentliggjort på dette website og skal derfor overholde reglerne om feedback.

Kommissionens vedtagelse

Planlagt for: Andet kvartal 2021

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet