Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2021

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Annex II to Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 26.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 26.10.2021)

Biocider: ingen undersøgelse af visse kombinationer af aktivstof og produkttype

Et igangværende EU-arbejdsprogram, der løber indtil udgangen af 2024, evaluerer de aktivstoffer, der anvendes i EU, for at fastslå, om de udgør en risiko for menneskers sundhed og/eller for miljøet.

Med dette initiativ ajourfører vi programmet for at fjerne visse kombinationer af aktivstof og produkttype, som ikke længere understøttes, og kombinationer af aktivstof og produkttype, som Kommissionen enten har godkendt eller ikke godkendt.

Listen over kombinationer (bilag II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 1062/2014) vil derfor blive opdateret.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 26 oktober 2021 - 23 november 2021

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)6586951

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
26.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet