Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 365/2008 av 23. april 2008 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 til bruk for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2008)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet, inntatt i vedlegg XXI til EØS avtalen, forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc-modul, skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Videre skal det årlig utarbeides et flerårig program med ”ad hoc-moduler”. I kommisjonsforordning (EF) nr. 365/2008 fastlegges programmet for ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012. Her angis den ulike ad hoc-modulens emne, når listen med variabler skal være fastlagt, referanseperioden, aktuelle medlemsstater og regioner, metode og fristen for innsending av resultatene. For 2010 er ad hoc-modulens emne Forholdet mellom arbeids- og familieliv, for 2011 Sysselsetting av funksjonshemmede og for 2012 Overgangen fra arbeid til pensjon.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av rettsakten som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.04.2008
Anvendelsesdato i EU
01.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 25-27
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0365
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro