Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 365/2008 av 23. april 2008 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 til bruk for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98.

Commission Regulation (EC) No 365/2008 of 23 April 2008 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2010, 2011 and 2012, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2008)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet, inntatt i vedlegg XXI til EØS avtalen, forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc-modul, skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Videre skal det årlig utarbeides et flerårig program med ”ad hoc-moduler”. I kommisjonsforordning (EF) nr. 365/2008 fastlegges programmet for ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012. Her angis den ulike ad hoc-modulens emne, når listen med variabler skal være fastlagt, referanseperioden, aktuelle medlemsstater og regioner, metode og fristen for innsending av resultatene. For 2010 er ad hoc-modulens emne Forholdet mellom arbeids- og familieliv, for 2011 Sysselsetting av funksjonshemmede og for 2012 Overgangen fra arbeid til pensjon.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av rettsakten som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2008
Anvendelsesdato i EU
01.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 25-27
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0365
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro