Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) 2016/403 med hensyn til nye alvorlige overtredelser av Unionens regler som kan føre til at et veitransportforetak ikke oppfyller vandelskrave

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) 2016/403 as regards new serious infringements of the Union rules which may lead to the loss of good repute by the road transport operator

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 7.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 7.10.2021)

Transport: overtrædelser, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet (ajourført liste)

Dette initiativ har til formål at bringe EU-reglerne om klassificering af alvorlige overtrædelser, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet (Kommissionens forordning 2016/403) i overensstemmelse med de nye overtrædelser, der blev indført med mobilitetspakke I.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 07 oktober 2021 - 04 november 2021

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)6111088

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet