Stortingets EU/EØS-nytt søker ny redaktør

Siste nytt

Stortingets nyhetsbrev EU/EØS-nytt, som er en av kildene Europalov følger, gir viktig informasjon om og kommentarer til nye forslag og initiativ fra EU, men også relevante saker i EU- og EFTA-domstolen og uttalelser fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Redaksjonen foretar et utvalg, hvor det legges vekt på saker som er i en tidlig fase i EUs beslutningsprosess, saker som skaper politisk debatt i nordiske land, og saker som er relevante for Stortingets arbeid. Nyhetsbrevets mangeårige redaktør, Jeannette Berseth, blir pensjonist 1. oktober, og hennes stilling er nå lyst ut. Vi benytter anledningen til å takke Jeanette for flotte bidrag og refleksjoner, samt gode diskusjoner, og vi gratulerer henne med den nye reisen i livet!

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon