Rapportering av data om registrerte nye personbiler

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen om overvåking og rapportering av data om registrering av nye personbiler

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.11.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer skal medlemsstaterne hvert år registrere bestemte data om nye personbiler og sende dem til Kommissionen. Disse data danner grundlag for bestemmelsen af de specifikke CO2-emissionsmål for fabrikanter af nye personbiler og benyttes ligeledes til at vurdere, om fabrikanterne overholder disse mål. For at sikre, at de data, der indsendes til Kommissionen, er ensartede, er det nødvendigt at harmonisere reglerne for indsamling og rapportering af dataene så vidt muligt. Denne meddelelse vil sammen med Kommissionens forordning K(2010) 7652 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 gøre det nemmere at indsamle, indsende og vurdere datene, idet den indeholder oplysninger om, hvordan Kommissionen fortolker de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 443/2009, og giver medlemsstaterne vejledning i, hvilke data der skal indsendes, og hvilket format der skal anvendes. Der vil desuden blive udsendt vejledning på ad hoc-basis.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2010

EØSEFTA/EØS-flagg