Rapport om utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet utviklingen av om 2. generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II) - Situasjonsrapport juli 2009 - desember 2009

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.5.2010

Nærmere omtale

 

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I denne situationsrapport beskrives det arbejde, der blev udført i andet halvår af 2009 med hensyn til udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og migrationen fra SIS 1+ til SIS II. Den forelægges for Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til SIS II. Denne rapport udgør også en statusrapport over testningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2010