Rapport om gjennomføringen av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: Vurdering av gjennomføringen an direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter (lagt fram i overensstemmelse med direktivets artikkel 18, stk. 5) og statusrapport om arbeidsprogrammet som er omtalt i direktivets artikkel 16, stk. 2

Status:

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 8.10.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, der blev vedtaget den 16. februar 1998, regulerer markedsføringen af biocidholdige produkter på EU-markedet. Det fastlægger en harmoniseret EU-ordning for godkendelse og markedsføring af biocidholdige produkter, for gensidig anerkendelse af disse godkendelser i Fællesskabet og udarbejdelse på fællesskabsplan af en positivliste over aktive stoffer, som må anvendes i biocidholdige produkter. Formålet er at sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet.

På grundlag af direktivet er der blandt andet opstillet et tiårs arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle aktive stoffer, som allerede var på markedet, før direktivet trådte i kraft (den 14. maj 2000). I løbet af denne tiårsperiode kan medlemsstaterne fortsætte med at anvende deres egne ordninger for markedsføring af biocidholdige produkter.

Før direktivet trådte i kraft, havde mange medlemsstater ikke nogen komplet lovgivning for disse produkter. I løbet af de sidste otte år er de aktive stoffer, der er i brug, systematisk blevet registreret, og der er iværksat et program for vurdering af disse stoffer. Som følge af direktivet er aktive stoffer, der kun blev anvendt i ringe omfang, samt en række stoffer, der havde negative virkninger for miljøet eller sundheden, taget ud af brug. Der er indført en ordning for vurdering af aktive stoffer, der omfatter et strengt peer review-system. Dette omfattende stykke arbejde danner nu grundlag for vurderingen af de resterende aktive stoffer i løbet af de kommende år og for produktgodkendelsesfasen i det kommende årti. Beretningen peger på en række bestemmelser i direktivet, der kræver opmærksomhed i forbindelse med den kommende revision af direktivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2008