Rådskonklusjoner om EUs arbeid for et inkluderende arbeidsmarked

Tittel

Council Conclusions on moving towards more inclusive labour markets

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt av EU-ministrene 09.03.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Rådets pressemelding 12.03.2015)

Labour markets
The Council adopted conclusions on inclusive labour markets.

Inclusive growth should enable everyone to take up employment, education or training and to provide all citizens with adequate social protection.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet