Nye impulser for europeisk samarbeid om yrkesutdanning og -opplæring

Tittel

A new impetus for European cooperation in Vocational Education and Training to support the Europe 2020 strategy

Siste nytt

Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 26.7.2010

Nærmere omtale

 

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Kommissionen satser på erhvervsuddannelse
Europa-Kommissionen præsenterede i dag sin nye fremtidsvision for erhvervsuddannelsessektoren. I gennemsnit vælger ca. 50 % af de studerende på 10. til 12. klassetrin en erhvervsuddannelse. Sektoren skal imidlertid moderniseres for at blive et mere attraktivt og højkvalitativt alternativ, der kan give de unge de kvalifikationer, der er nødvendige for at finde et passende job, og de voksne muligheden for at ajourføre deres kvalifikationer gennem hele arbejdslivet. Derfor ønsker Kommissionen at få flere mennesker til at udnytte erhvervsuddannelsesmulighederne, øge kvaliteten af de uddannelser, der udbydes, og gøre det lettere at skifte mellem forskellige job og lande. EU's ministre forventes at drøfte og vedtage planen i anden halvdel af 2010.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Vi ønsker at ændre erhvervsuddannelsernes image på tværs af Europa, så det svarer til dagens realiteter. Erhvervsuddannelse er et vigtigt forbindelsesled mellem uddannelses- og arbejdsverdenen. I det aktuelle økonomiske klima er det vigtigere end nogensinde, at vi samler vores bestræbelser og gør erhvervsuddannelse til en mere attraktiv mulighed for lærlinge, studerende og andre, der ønsker at forbedre deres kvalifikationer."

Nyt skub i det europæiske samarbejde
De planer, der er vedtaget af Kommissionen i dag, angiver flere muligheder for at sætte skub i erhvervsuddannelserne. Det drejer sig om:

•at sikre en åben og fleksibel adgang til uddannelse og kvalifikationer i alle faser af livet

•at fremme mobiliteten for at gøre det lettere at opnå erfaring i udlandet eller inden for andre sektorer

•at sikre uddannelser af højeste kvalitet

•at skabe flere muligheder for dårligt stillede grupper såsom unge, der forlader skolen for tidligt, lavtuddannede og arbejdsløse, personer med indvandrerbaggrund og handicappede

•at fremme kreativ og innovativ tænkning samt iværksætterånd hos de studerende.

10-årsplan
Kommissionens planer bygger på målsætningerne i Europa 2020-strategien for intelligent og inklusiv vækst og vil også være forbundet med det nye "Unge på vej"-initiativ, der skal give de unge forbedrede uddannelses- og mobilitetsmuligheder.

De udgør Kommissionens bidrag til et nyt tiårigt reformprogram i forbindelse med Københavnsprocessen om et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse. I december mødes EU-kommissær Androulla Vassiliou og EU's ministre med ansvar for erhvervsuddannelse med repræsentanter for arbejdsgivere og fagforbund i Brugge i Belgien for at fastsætte en ambitiøs moderniseringsdagsorden for de kommende ti år samt kortsigtede mål, der løbende vil blive analyseret.

Københavnsprocessen om et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse blev lanceret i 2002 og revideres hvert andet år. Processen har styrket udviklingen af en fælles evalueringsmetode baseret på resultater frem for studieperiodens længde eller institutionens type.

Yderligere oplysninger:
Den fulde ordlyd af meddelelsen: Et nyt afsæt for europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2010:0296:FIN

Yderligere oplysninger om Europa-Kommissionens politikker inden for erhvervsuddannelse

Se ligeledes MEMO/10/245.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.2010
Annen informasjon