Netthandel over landegrensene

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om grenseoverskridende e-handel fra bedrifter til konsumenter

Siste nytt

Europaparlamentets uttalelse 21.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Forbrugere: Ifølge en ny EU-undersøgelse afvises 60 % af bestillingerne ved grænseoverskridende internethandel
EU-forbrugere, der forsøger at købe varer online i en anden medlemsstat via internettet, oplever store problemer med, at deres bestillinger afvises, fremgår det af en ny meddelelse fra Europa-Kommissionen om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger, som offentliggøres i dag. Der er på vegne af Kommissionen foretaget omfattende anonyme testindkøb, hvor testere i hele EU forsøgte at købe 100 populære varer, f.eks. kameraer, cd'er, bøger og tøj, fra en grænseoverskridende udbyder. Der blev afgivet over 11 000 testbestillinger. Undersøgelsen viste, at forbrugerne ikke kunne gennemføre 60 % af de grænseoverskridende transaktioner, fordi den handlende ikke ville sende varen til deres land eller ikke rådede over tilstrækkelige grænseoverskridende betalingsfaciliteter. Letland, Belgien, Rumænien og Bulgarien er de lande, hvor forbrugerne har færrest muligheder for foretage grænseoverskridende indkøb (en rangordnet liste over EU-27 findes i MEMO/09/475 ). Men i alle lande bortset fra to er chancen for at gennemføre en vellykket grænseoverskridende handel under 50 %. Det er også meget tydeligt, hvilke fordele borgerne går glip af. I over halvdelen af medlemsstaterne kunne man finde mindst 50 % af varerne 10 % billigere (iberegnet transportudgifter) på en webside i et andet land. Og 50 % af de ønskede varer kunne ikke fås på nationale websider og blev kun udbudt af en handlende i en anden medlemsstat. Kommissionens meddelelse indeholder forslag til en række foranstaltninger, der bør træffes for at forenkle det komplekse lovgivningsmiljø, der virker afskrækkende for handlende, som gerne vil betjene forbrugere i andre medlemsstater. For at gøre forbrugerne tryggere ved e?handel bør man derudover i et forum af berørte parter analysere problemerne vedrørende kommercielle data, som indsamles og anvendes til at lave profiler af forbrugerne og målrette særlige tilbud til dem.

EU-kommissær Meglena Kuneva sagde: "Resultaterne af denne undersøgelse er meget slående. Vi har nu konkrete data og tal, der viser, at det indre EU-marked simpelt hen ikke fungerer for forbrugerne, når det gælder online-handel. En god handel og et større vareudvalg for forbrugerne på det enorme europæiske marked kunne blot være et spørgsmål om et museklik. Men online-kunder er reelt stadig omgivet af nationale grænser. EU-forbrugerne nægtes et større udvalg og bedre valuta for pengene. De fortjener bedre. Vi er nødt til at forenkle den lovjungle, der forhindrer online-handlende i at udbyde deres varer i andre lande."

"At gennemføre et digitalt indre marked prioriteres meget højt i EU," sagde Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "Vi får ikke et egentligt digitalt samfund, før vi fjerner alle hindringer for online-transaktioner, også for de endelige forbrugere. Det skal stå øverst på listen over alle politiske initiativer, der tages for at sætte nyt skub i projektet om gennemførelse af det indre marked."

Markedet for e-handel
Det europæiske marked for e-handel blev i 2006 vurderet til 106 mia. EUR. Internettet er den hurtigst voksende kanal for detailhandel . I 2008 solgte 51 % af de detailhandlende i EU varer over internettet.

Men kløften mellem indenlandsk og grænseoverskridende e-handel bliver stadig bredere som følge af hindringerne for online-handel. Mens andelen af EU-forbrugere, der køber ind online, steg fra 27 % til 33 % på to år (2006-2008), var andelen af de forbrugere, der overhovedet købte noget online fra et andet EU-land, stagnerende (6 % til 7 %). Kun 21 % af de handlende har for øjeblikket et grænseoverskridende fjernsalg.

Alligevel er der helt klart et potentiale. En tredjedel af EU-forbrugerne siger, at de ville overveje at købe online fra et andet EU-land, hvis varen var billigere eller bedre, og en tredjedel er villige til at købe på et andet sprog. 59 % af de detailhandlende er parat til at sælge på mere end et sprog.

De anonyme testindkøb: resultaterne
I en online-test, der blev udført på Europa-Kommissionens vegne, gennemgik man hele indkøbsprocessen for at finde ud af, hvilke muligheder for grænseoverskridende online-indkøb forbrugerne i EU har, og hvilke hindringer de støder på. En række testere i alle EU-landene ledte efter 100 populære varer (f.eks. cd'er, computere, digitale kameraer og vaskemaskiner) på internettet og undersøgte, hvilke besparelser der kan opnås ved at købe ind på tværs af grænserne, og hvor vanskeligt det er at købe ind online fra et andet EU-land . I alt blev der gennemført ca. 11 000 testindkøb. De vigtigste testresultater er:

• Forbrugeren kan opnå væsentlige besparelser. I 13 lande ud af 27 og for mindst halvdelen af alle varer kunne forbrugerne finde et tilbud i et andet EU-land, der var mindst 10 % billigere end det billigste indenlandske tilbud (iberegnet alle udgifter, også levering til forbrugerens land).
• Adgang til varer, der ikke findes i hjemlandet. Kunderne i 13 EU-lande kunne ikke finde et indenlandsk online-tilbud på mindst 50 % af de varer, de ledte efter, men fandt varerne i et andet EU-land.
• De fleste bestillinger mislykkes. Gennemsnitligt 61 % af de online-bestillinger, der blev afgivet i et andet EU-land, mislykkedes, hovedsageligt fordi den handlende afslog at betjene forbrugerens bopælsland eller ikke rådede over tilstrækkelige faciliteter for grænseoverskridende betaling.

Hindringerne for e-handel
Den meddelelse, der offentliggøres i dag, indeholder en strategi for nedbrydning af hindringerne for grænseoverskridende online-handel. Som nogle af de prioriterede indsatsområder kan nævnes :

• Der bør fastsættes et samlet sæt enkle rettigheder for EU-forbrugerne. Hensigten med forslaget til et direktiv om forbrugerrettigheder er at erstatte den nuværende forvirrende samling af love med et enkelt EU-dækkende sæt af rettigheder, der giver alle forbrugere samme beskyttelse, samtidig med at de detailhandlendes udgifter til overholdelse af reglerne mindskes, og der skabes juridisk klarhed.
• Håndhævelsen på tværs af grænserne bør forbedres. Den samordnede EU-indsats for håndhævelse af forbrugerretten (bl.a. "rent hus"-aktionerne på internettet) bør fortsættes, så der slås ned på ulovlig praksis, og forbrugerne bliver tryggere ved at gå på grænseoverskridende indkøb.
• Reglerne for grænseoverskridende handel bør forenkles for de detailhandlende, f.eks. med hensyn til moms, genbrugspant og copyrightafgifter. Visse detailhandlende har for øjeblikket med mange skattemyndigheder at gøre, skal overholde forskellige landes regler om genbrug af elektronisk affald og kan ende med at måtte betale copyrightafgifter i flere lande for de samme varer. Kommissionens forslag tager fat på de første to problemer. Med hensyn til afgifterne skal der hurtigt findes en praktisk løsning.

Yderligere oplysninger i MEMO/09/475

Meddelelsen i fuld ordlyd:http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2009
Annen informasjon