Mot en datadrevet økonomi

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 02.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 02.07.2014, dansk utgave)

Kommissionen opfordrer landene til at tage big data til sig
Dataindsamling og -udnyttelse bliver mere og mere udbredt. Som svar på anmodninger fra erhvervslivet og græsrødderne beder Kommissionen i dag EU-landene om at få øjnene op for revolutionen inden for big data.

Næstformand Neelie Kroes sagde: "Det er på tide, at vi ser på de positive aspekter af big data. Big data lyder negativt og farligt. Det er det normalt slet ikke. Lederne er nødt til at tage big data til sig.”

De største problemer, de offentlige høringer om big data har peget på, er:

Mangel på koordinering hen over grænserne

Utilstrækkelig infrastruktur og finansiering

Mangel på dataeksperter og relevante færdigheder

Opdelte og alt for komplekse regler

De vigtigste konkrete aktioner, der i dag foreslås for at løse problemerne:

Et offentlig-privat partnerskab om big data til finansiering af banebrydende idéer inden for big data på områder som personaliseret medicin og fødevarelogistik.

Oprettelse af en åben datakuvøse (som led i Horisont 2020), der skal hjælpe SMV'er med at oprette forsyningslinjer på grundlag af data og bruge cloud computing mere.

Forslag om nye regler om "dataejerskab" og pålideligheden af datalevering for data, der indsamles via tingenes internet (kommunikation mellem to maskiner).

Kortlægning af datastandarder, identifikation af eventuelle huller.

Oprettelse af en række ekspertisecentre for supercomputervidenskab for at øge antallet af faglærte it-folk i Europa.

Oprettelse af et netværk af databehandlingsanlæg i forskellige EU-lande.

Initiativer, som Kommissionen vil styrke eller fortsætte

Udvidelse af investeringerne i 5G-teknologi (allerede afsat 3,5 mia. euro til et offentlig-privat partnerskab) gennem internationale aftaler som den, der blev indgået mellem Kommissionen og Sydkorea i juni.

Det storstilede samarbejde om digitale job og initiativet Åbning af uddannelsessektoren, som skal lukke færdighedsgabet.

Retningslinjer for bedste praksis for offentlige myndigheder og åbne data.

Baggrund

Hvert minut genererer verden 1,7 millioner bytes data. Det svarer til 360 000 dvd'er eller 6 megabyte data for hvert menneske hver dag. Som følge heraf vokser datasektoren med 40 % om året. Det er 7 gange hurtigere end det samlede marked for information og kommunikation, og big data hjælper os allerede med at foretage hurtigere diagnoser af hjerneskader, finde den perfekte beliggenhed for vindmølleparker, undgå trængsel i trafikken eller at forudsige afkast af afgrøder i udviklingslande. Global big data-teknologi og tilhørende tjenesteydelser vil vokse til 16,9 mia. USD i 2015. Data vil skabe i hundredtusindvis af nye arbejdspladser i Europa. Virksomheder, der baserer deres beslutningsprocesser på datagenereret viden, vil øge deres produktivitet med 5-6 %.

For at hjælpe borgerne og erhvervslivet i EU med hurtigere at udnytte datamulighederne fuldt ud vil Kommissionen arbejde sammen med Parlamentet og Rådet om at gennemføre reformen af EU's databeskyttelsesregler og den endelige vedtagelse af direktivet om net- og informationssikkerhed, der skal sikre den høje grad af tillid, der er afgørende for en blomstrende datadrevet økonomi.

Nyttige links

Meddelelse "Mod en blomstrende datadrevet økonomi"

What big data can do for you – here are some examples

Den digitale dagsorden

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.07.2014
Annen informasjon