Konsultasjon om handlingsplan for e-helse

Tittel

Handlingsplan for e-helse 2012-2020: åpen konsultasjon

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.4.2011, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: Kommissionen søger input til, hvordan sundhedsvæsenet kan forbedres ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi (e-sundhed)
Europa-Kommissionen søger borgernes og andre interesserede parters mening om, hvordan EU kan bidrage til at sikre generelle forbedringer af sundhedsvæsenets kvalitet og effektivitet ved at benytte informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (også kaldet "e-sundhed"). IKT benyttes allerede i dag til at finde løsninger på de mange problemer, som sundhedsvæsenet i alle EU-lande står over for, herunder den aldrende befolkning, udbredelsen af kroniske sygdomme, nedskæringer og personalemangel. Det sker ved f.eks. at tillade fjerndiagnosticering, fjernovervågning af patienters tilstande og deling af patientjournaler. Der er imidlertid gode muligheder for at gå endnu længere med udviklingen af e-sundhed i fremtiden. E-sundhed kan også give borgerne, især de ældre, mulighed for at leve en mere værdig og selvstændig tilværelse. Flere og flere patienter benytter moderne teknologi til at lære om sygdomme og endda til at håndtere deres egen tilstand. E-sundhed vil aldrig kunne erstatte det menneskelige håndelag, men kan give sundhedspersonalet mulighed for at bruge mere tid på den direkte kontakt med patienter. Udbredelsen af e-sundhed er et vigtigt aspekt af den • digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Online-høringen løber indtil den 25. maj. Svarene vil blive brugt til udarbejdelsen af den handlingsplan for e-sundhed 2012-2020, som Kommissionen skal forelægge inden udgangen af 2011.

Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: "På et tidspunkt, hvor privatpersoner og det offentlige skal vende hver en euro, kan e-sundhed bidrage til at effektivisere sundhedssystemerne, styrke økonomien og gøre patienterne mere selvstændige. Jeg opfordrer alle til at fortælle, hvordan e-sundhed bedst kan udnyttes til fordel for alle."

Kommissionen opfordrer alle berørte parter, inklusive de ansatte i sundhedsvæsenet og patienter, til at give feedback om hovedfordelene ved e-sundhed, de væsentligste forhindringer for systemets generelle udbredelse og de initiativer, som Kommissionen bør træffe for at rydde disse forhindringer af vejen. Desuden bør de involverede parter fortælle os, hvordan man bedst forbedrer interoperabiliteten, hvordan Kommissionen bør håndtere de juridiske problemer forbundet med e-sundhed, og hvordan man bedst fremmer innovationen på dette område.

Spørgeskemaet tjener især til modtage feedback om følgende mål:

• forbedre kendskabet til e-sundheds fordele og muligheder
• løse problemerne omkring e-sundhedsteknologiernes interoperabilitet
• forbedre retssikkerheden i forbindelse med e-sundhed
• fremme innovation og forskning i e-sundhed.

Den kommende handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 vil give os mulighed for at bygge videre på de foranstaltninger, der er blevet truffet som led i den første handlingsplan på området (se IP/04/580), som blev lanceret i 2004. Den skal tage disse foranstaltninger et skridt videre og give en mere langsigtet vision for e-sundhed i Europa inden for rammerne af "Innovation i EU" og "Det europæiske innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring".

Svarene på spørgeskemaet vil også give Kommissionen et indtryk af, om den politik, den foreslår gennemført, er realistisk og brugbar i praksis og lever op til de forskellige parters forventninger. Svarene skal indsendes senest den 25. maj og vil komme til at indgå i handlingsplanen for e-sundhed 2012-2020.

Baggrund
Europa-Kommissionen har investeret i e-sundhedsforskning i over 20 år. Siden 2004, hvor den første handlingsplan for e-sundhed blev lanceret, har den også taget målrettede politiske initiativer til at fremme udbredelsen af e-sundhedsteknologier i hele EU.

2010 blev der lanceret to betydningsfulde initiativer, nemlig den digitale dagsorden for Europa og innovation i EU som led i EU's Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I begge disse initiativer indgår e-sundhed som et vigtigt element. Den digitale dagsorden omfatter en række målrettede e-sundhedsforanstaltninger som led i en bredere strategi, der kan føre til bæredygtig sundhedspleje og IKT-baseret støtte til sikring af en værdig og selvstændig tilværelse. Med strategien "Innovation i EU" introduceres projektet "Det europæiske innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring", der vil blive søsat i 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2011

EØSEFTA/EØS-flagg