Konsultasjon om gjennomføringsbestemmelser for Solvens II-direktivet om forsikringsvirksomhet

Tittel

Consultation on the Level 2 implementing measures for Directive 2009 /138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency Ⅱ)

Siste nytt

Resultat av Kommisjonens konsultasjon lagt fram 5.5.2011

EU-direktivet Solvens II fra 2009 om forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet vil i 2011 bli fulgt opp med detaljerte gjennomføringsbestemmelser. Kommisjonen igangsatte 24. november 2010 en åpen konsultasjon om det planlagte regelverket. Resultatet av konsultasjonsrunden ble lagt fram 5.5.2011.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 24.11.2010, engelsk utgave)

The Commission published today a consultation paper to gather views on the potential impact of Solvency II level 2 implementing measures on insurance markets, insurance products and consumers and also on the wider social or economic environment. This consultation complements the recent fifth quantitative impact study [QIS 5, see IP/10/1064] which focussed on the more quantitative requirements. Solvency II introduces an economic risk-based approach to the supervision of insurance and reinsurance companies in the EU. The Commission is currently developing level 2 implementing measures that will provide technical detail to implement the principles enshrined in the Framework Directive (2009/138/EC). The responses to today's consultation and to QIS 5 will also feed into the full impact assessment accompanying the Commission's proposal for the level 2 implementing measures which will be adopted in 2011. The deadline for replies is 26 January 2011.