Konsultasjon om drivhusgassutslipp fra skip

Tittel

Kommisjonens åpne konsultasjon om å inkludere utslipp fra maritim transport i EUs forpliktelser for reduksjon av drivhusgasser

Siste nytt

Omtale av Kommisjonens konsultasjon publisert av Norges EU-delegasjon 23.1.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EU-delegasjonens omtale)

Konsultasjon om klimaregelverk for skipsfarten i EU
Sist oppdatert: 23.01.2012 // 19. januar inviterte Europakommisjonen til innspill om regulering av utslipp av klimagasser fra skip. Norske aktører vil kunne bidra med innspill til høringen, som avsluttes 12. april 2012.

- Denne høringen berører norsk skipsfart og et fremtidig regelverk vil kunne gjelde for EØS-området som Norge er en del av. Berørte parter i Norge bør derfor komme med sine innspill før det ferdige forslaget legges fram, sier miljøråd ved EU-delegasjonen Knut Kroepelien.

Bakgrunnen for høringen er EU-lovgivningen fra 2008 som sier at dersom en internasjonal avtale ikke kommer på plass gjennom FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon IMO, skal Europakommisjonen fremme et forslag til regionalt regelverk. EUs mål er å redusere utslipp av klimagasser med minst 20 prosent innen 2020. Internasjonal maritim transport, som står for circa tre prosent av de globale CO2-utslippene, forventet å doble utslippene innen 2050 hvis ingen ytterligere tiltak iverksettes.

I lys av denne situasjonen har Europaparlamentet og EUs medlemsland gjentatte ganger oppfordret Europakommisjonen til å initere ny lovgivning for å redusere utslipp av klimagasser i maritim sektor. Forhandlingene i IMO og United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) har ført til visse tekniske, operasjonelle krav til effektivitetsforbedringer, men ikke markedsbaserte tiltak som reduserer utslippene fra skipsfarten i betydelig grad.

Les pressemeldingen fra Europakommisjonen her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg