Klimaendring og bærekraftig produksjon og forbruk: industriens og SMBs roller

Tittel

Industriens og små og mellomstore bedrifters roller i bekjempelsen av klimaendring og utviklingen mot bærekraftig produksjon og forbruk

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Orientering fra Kommisjonen til Rådet (miljø) 30. oktober 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2007