Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Bygging av hovednettverket for transport: nøkkelkorriderer og 'European Connecting Facility'

Communication from the Commission: Building the Transport Core Network: Core Network Corridors and Connecting Europe Facility

Nærmere omtale

The adoption of the delegated act is a necessary step before the beginning of the implementation of the programme and to make funds available to the projects.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg