Grønnbok om europeiske pensjonssystemer

Tittel

Grønnbok: mot adekvate, bærekraftige og sikre europeiske pensjonssystemer

Siste nytt

Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 3.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 7.7.2010, dansk utgave)

EU indleder en offentlig debat om fremtidens pensioner
Europa-Kommissionen har i dag indledt en europæisk debat om, hvordan der kan skabes tilstrækkelige, bæredygtige og sikre pensioner, og om hvordan EU bedst kan støtte de enkelte landes bestræbelser. Den aldrende befolkning i samtlige EU-lande har lagt et massivt pres på de eksisterende pensionssystemer, og den finansielle og økonomiske krise har kun forværret dette pres. I høringsoplægget, en grønbog, stilles en række spørgsmål, og alle interesserede parter opfordres til at bidrage med synspunkter, holdninger og idéer til, hvordan vi klarer pensionsudfordringen – en af de største udfordringer, Europa og mange andre dele af verden står over for – og hvordan EU kan bidrage med løsninger.

Høringsoplægget blev præsenteret i dag af László Andor, der er EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, med fuld opbakning fra kommissær Olli Rehn (økonomiske og finansielle anliggender) og Michel Barnier (det indre marked og tjenesteydelser). László Andor sagde ved præsentationen:

"Antallet af pensionister i Europa i forhold til antallet af erhvervsaktive, der finansierer pensionerne, forventes at blive fordoblet inden 2060 – denne situation er ganske enkelt ikke holdbar. Når vi tager denne udfordring op, må vi se nøje på balancen mellem tiden som erhvervsaktiv og tiden som pensionist."

László Andor tilføjede: "Vi står over for et valg mellem fattigere pensionister, højere pensionsbidrag eller flere mennesker i arbejde og i længere tid. En af de største succeser i EU's sociale model er garantien for, at alderdom ikke er lig med fattigdom. Det er et løfte, vi fortsat skal stå ved, og den dialog, vi indleder i dag, skal hjælpe EU-landene til at træffe de rigtige beslutninger for at sikre, at pensionssystemerne fungerer efter hensigten."

Grønbogen er en overordnet og integreret gennemgang af de europæiske pensionsregler med udgangspunkt i de synergier, der dannes på tværs af økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige politikker og tilsynet med de finansielle markeder. Derfor indgår der så mange forskellige emner i grønbogen, bl.a. længere arbejdsliv, det indre marked for pensioner, mobile pensioner i hele EU, skævheder i EU-reglerne, fremtidens solvensordning for pensionskasser, risiko for arbejdsgiverens konkurs, kvalificeret beslutningstagning og governance på EU-niveau.

Hensigten med grønbogen er især at tage fat på følgende områder:

• Der skal sikres tilstrækkelige pensionsindkomster, og pensionssystemerne skal være bæredygtige på lang sigt.
• Der skal skabes balance mellem arbejde og pension, og vi bør have et længere erhvervsaktivt liv.
• Eksisterende hindringer for folk, der arbejder i forskellige EU-lande, skal fjernes ligesom hindringerne for det indre marked for pensionsprodukter.
• Pensionerne skal gøres sikrere set i lyset af den nylige økonomiske krise, både nu og fremover.
• Pensionerne skal gøres mere gennemsigtige, så folk kan træffe kvalificerede beslutninger om deres egne pensionsindkomster.

Høringen er et fælles tiltag mellem kommissær László Andor, Michel Barnier (det indre marked og tjenesteydelser) og Olli Rehn (økonomiske og finansielle anliggender) og dækker de økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige politikker og tilsynet med de finansielle markeder. Hensigten er ikke at fremsætte specifikke lovgivningsforslag, men at indhente synspunkter om mulige fremtidige tiltag på europæisk niveau.

Høringen varer fire måneder (den slutter den 15. november 2010), og alle, der har en interesse i emnet, kan i denne periode indsende deres synspunkter på følgende websted: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Europa-Kommissionen vil derefter analysere alle besvarelser og træffe beslutning om den bedste fremgangsmåde for fremtidige EU-tiltag inden for disse områder.

Baggrund:
Tilstrækkelige og bæredygtige pensioner til EU-borgerne nu og i de kommende generationer prioriteres højt af EU. En af de store udfordringer er at opnå dette i et aldrende Europa. De fleste lande i EU har bestræbt sig på at tage udfordringen op gennem reformer af deres pensionssystemer.

I 2008 var der fire personer i den erhvervsaktive alder (15-64 år) for hver EU-borger over 65 år. I 2060 vil dette forhold være på to til en. Den nylige finansielle og økonomiske krise har forværret og forstærket virkningen af disse demografiske tendenser. Tilbageslag i den økonomiske vækst, de offentlige budgetter, den finansielle stabilitet og beskæftigelsen har gjort det endnu mere påtrængende at tilpasse pensionerne og optjeningen af pensionsrettigheder. Krisen har vist, at der skal gøres en større indsats for at forbedre pensionsordningernes effektivitet og sikkerhed.

En af de seneste Eurobarometerundersøgelser viste tydeligt, at 73 % af EU-borgerne enten forventer lavere pensionsydelser eller mener, at de vil blive nødt til at udskyde deres pension eller selv spare mere op til pensionen (se IP/10/773). Samtidig er 54 % bekymrede for, om deres pensionsindkomster vil være nok til at sikre dem et anstændigt liv. I 17 af de 27 EU-lande er det et flertal, der nærer denne bekymring.

Yderligere oplysninger

MEMO/10/302

Grønbog og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene + Online høring
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furthe...

EU og pensioner
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2010
Annen informasjon