Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse)

Tittel

Grønnbok om mobil helse ('m-helse')

Green Paper on mobil Health ('mHealth)

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 15.04.2014

Europakommisjonen igangsatte 10. april 2014 en høring om helsetjenester basert på mobilt utstyr som mobiltelefoner, nettbrett, patientovervåkningsutstyr og annet trådløst utstyr. Et bakgrunnsdokument om 'mobil helse' (m-helse) i form av en grønnbok, ble lagt fram samme dag. Et svensk departementsnotat om grønnboken ble offentliggjort 15. mai 2014.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.04.2014, dansk utgave)

Tag dine sundhedsydelser med på farten: frigør potentialet ved m-sundhed
Kommissionen iværksætter i dag en høring om #m-sundhed eller mobil sundhed, hvor den beder om hjælp til at forbedre europæernes helbred og trivsel ved brug af mobilt udstyr som mobiltelefoner, tablets, patientovervågningsudstyr og andet trådløst udstyr.

Europa-Kommissionens næstformand Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), der er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtalte: "M-sundhed skal reducere antallet af dyre hospitalsophold, hjælpe borgerne til at tage ansvar for deres helbred og trivsel og sigter mod at forebygge frem for at helbrede. M-sundhed udgør også en stor mulighed for den voksende app-økonomi og iværksættere.

Jeg bruger selv et sportsarmbånd, der måler, hvor aktiv jeg er hver dag, så jeg er allerede stor tilhænger af m-sundhed. Send os jeres input til høringen, så vi kan blive førende på verdensplan inden for dette spændende område."

EU’s sundhedskommissær Tonio Borg (@borgton) udtalte: "M-sundhed kan potentielt give borgerne rig mulighed for at forvalte deres eget helbred, forblive sunde og raske i længere tid, skabe en højere grad af kvalitet og komfort for patienter og samtidig hjælpe sundhedspersonalet i deres arbejde. M-sundhedsløsninger kan dermed bidrage til moderne, effektive og bæredygtige sundhedssystemer."

Hvordan kan m-sundhed hjælpe?

M-sundhed skaber en triple win-situation! M-sundhedsydelser:

giver patienten kontrol, større uafhængighed og bidrager til at forebygge sundhedsproblemer

skaber et mere effektivt sundhedsvæsen med kæmpe potentiale for omkostningsbesparelser

skaber enorme muligheder for innovative tjenesteydelser, nystartede virksomheder og app-økonomien.

Eksempler på m-sundhed

en app, der måler dine livstegn, f.eks. blodtrykket

en app, der hjælper diabetikere med at administrere deres insulin ved at sende kontrolsignaler til pumpen fra en mobil platform

en app, der minder patienter om at tage deres medicin

en app med fitness- eller kostanbefalinger, der skal forbedre brugernes overordnede sundhed og trivsel.

[Grafikk: bruk lenken over til pressemeldingen] Mere grafik om m-sundhed

Gode nyheder

Der findes allerede næsten 100 000 m-sundheds-#apps via adskillige platforme, såsom iTunes, Google play, Windows Marketplace og BlackBerry World. De 20 største gratis sports-, fitness- og sundhedsapps tegner sig allerede for 231 millioner downloads på verdensplan. I 2017 forventes 3,4 milliarder mennesker på verdensplan at eje en smartphone og halvdelen af dem at bruge m-sundhedsapps. Hvis potentialet udnyttes fuldt ud, vil m-sundhed i 2017 kunne spare sundhedsvæsenet for 99 mia. EUR på EU-plan. Og i og med at Europa-Parlamentet i sidste uge stemte ja til pakken om et netforbundet europæisk område, er vi et skridt nærmere sikring af innovative tjenester i EU.

Hvad skal der stadig tages stilling til?

Vi skal stadig tage stilling til spørgsmål om m-sundhedsapps'enes sikkerhed, bekymringer vedrørende databrug, manglende interoperabilitet mellem de foreliggende løsninger og aktørernes manglende viden om retlige krav vedrørende livsstils- og trivselssapps, såsom overholdelse af databeskyttelsesreglerne, og om hvorvidt disse apps skal kategoriseres som medicinsk udstyr og dermed have CE-mærkning. Det er også vigtigt, at vi opbygger tillid blandt sundhedspersonalet og borgerne, og at vi hjælper folk med at bruge e-sundhedstjenesteydelserne effektivt.

Hvilke spørgsmål stilles der i høringen?

Forbruger- og patientorganisationer, sundhedspersonale og sundhedsorganisationer, offentlige myndigheder, app-udviklere, teletjenesteudbydere, mobilfabrikanter, enkeltpersoner og alle interesserede parter opfordres til at deltage i høringen senest den 3. juli 2014. Eksempler på spørgsmål:

Hvilke krav til sikkerhed og præstationsevne bør gælde for livsstils- og trivselsapps?

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger kan garantere sikker databehandling i forbindelse med brug af m-sundhed?

Hvordan fremmes m-sundhedsiværksætterkulturen i Europa?

EU finansierer desuden forskning om m-sundhed. F.eks. vil patienter med nyresvigt snart kunne overvåge deres dialyse via deres smartphone, der findes allerede apps til stresshåndtering, og sundhedspersonalet i Graz i Østrig har i høj grad forbedret deres interne arbejdsgang med et nyt mobilt system. Læs mere i MEMO/14/266.

Baggrund

M-sundhed er en ny del af #e-sundhed @EU_eHealth, hvor oplysninger & kommunikationsteknologier anvendes til at forbedre sundhedsprodukter, -tjenesteydelser og -processer. Det er et lovende område, der kan supplere de traditionelle sundhedsydelser og dermed udbygge dem snarere end erstatte dem.

I Kommissionens e-sundhedshandlingsplan 2012-2020, der blev offentliggjort i 2012, blev de nuværende og potentielle fordele ved mobile sundheds-apps samt de potentielle risici, der er forbundet hermed, anerkendt, og grønbogen om m-sundhed blev desuden varslet.

Grønbogen ledsages af et arbejdsdokument, der skal gøre interessenterne opmærksomme på EU-reglerne om databeskyttelse, medicinsk udstyr (hjælpe dem med at afgøre, om lovgivningen gælder for deres apps eller ej) og forbrugerdirektiver.

Svar inden den 3. juli 2014 her, pr. e-mail eller pr. post til:

European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

Unit H1, Health & Well-being

Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 - Belgium.

Kommissionen offentliggør et resumé af svarene i fjerde kvartal af 2014, og der forventes mulige politiske tiltag i 2015.

Nyttige link

Grønbog om m-sundhed

Deltag i høringen

Staff Working Document on the existing EU legal framework applicable to lifestyle and wellbeing apps

E-sundhed i den digitale dagsorden

MEMO/14/266 What mHealth can do for you