Gjenoppretting av bærekraftige karbonkretsløp

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Gjenoppretting av bærekraftige karbonskretsløp

(In preparation) Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Restoring sustainable carbon cycles

Siste nytt

Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 7.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 9.9.2021)

Klimaændringer: genopretning af bæredygtige kulstofkredsløb

CO2-fjernelse fra skove, nye landbrugsmetoder og teknologiske løsninger kommer til at spille en afgørende rolle for klimaneutralitet senest i 2050, fordi de skal opveje udledningerne fra landbruget, luftfarten og bestemte industrier, som er de vanskeligste at eliminere.

Med dette initiativ vil vi understøtte udviklingen af bæredygtige løsninger til fjernelse af CO2. Vi foreslår en handlingsplan til fremme af kulstoflandbrug og udvikling af en lovramme for certificering af CO2-fjernelse.

Køreplaner

Feedbackperiode: 09 september 2021 - 07 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)5543946

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet