Fremme av europeiske audiovisuelle produksjoner

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Niende meddelelse om anvendelsen av artikkel 4 og 5 i 89/552/EØF som endret av direktiv 97/36/EF og direktiv 2007/65/EF, for perioden 2007-2008 (Fremme av europeiske og uavhengige audiovisuelle produksjoner)

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, 23.9.2010, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: To tredjedele af de tv-programmer, der ses i Europa, er europæiske
I EU afsætter tv-selskaberne i gennemsnit 63 % af sendetiden til programmer, der er produceret i EU, og 35 % til uafhængige europæiske programmer, viser tal fra en rapport, der dækker 2007-2008, og som offentliggøres af Europa-Kommissionen i dag. Kommissionen offentliggør hvert andet år en rapport, der skal vurdere, om europæiske tv-programmer fremmes i hele EU, hvilket er et af målene i direktivet om audiovisuelle medietjenester.

EU's direktiv om audiovisuelle medietjenester indeholder bestemmelser om andelen af programmer produceret i EU eller af uafhængige europæiske producenter, som alle europæiske tv-selskaber skal sende. Direktivet pålægger medlemsstaterne at sikre, at mere end 50 % af programtiden udgøres af europæiske programmer, og at 10 % af sendetiden eller af selskabets programbudget afsættes til uafhængige programmer. Rapporten viser, at den gennemsnitlige sendetid for europæiske programmer i EU var på 62,6 % i 2007 og 63,2 % i 2008. Den gennemsnitlige sendetid varierede i de forskellige lande fra 27,9 % i Cypern til 85 % i Polen i 2007 og i 2008 fra 30 % i Polen til 83,11 % i Cypern. Tv-kanalerne viste i de fleste medlemsstater flere europæiske programmer, end der kræves ifølge EU's minimumskrav.

Tre medlemsstater (Cypern, Slovenien og Sverige) formåede ikke at sende så mange EU-producerede programmer. Kommissionen henstiller til disse lande at opfordre tv-selskaberne til at sende flere europæiske programmer og at være særlig opmærksom på små specialiserede kanaler, der har svært at nå de påkrævede andele.

Hvad angår programmer lavet af uafhængige producenter, sendte medlemsstaterne i gennemsnit 35,3 % i 2007 og 34,1 % i 2008. Andelen varierede medlemsstaterne imellem fra 10,9 % i Slovenien til 61,7 % i Tyskland i 2007 og fra 15,1 % i Grækenland til 62,3 % i Tyskland i 2008. Alle medlemsstater nåede dermed tærsklen på 10 %, som er fastsat i direktivet om audiovisuelle medietjenester.

Sendetiden for europæiske programmer af ny dato fremstillet af uafhængige producenter (udsendt senest fem år efter deres produktion) forblev på et højt niveau, nemlig 63 % i 2007 og 62,4 % i 2008.

Siden slutningen af 2009 slår direktivet om audiovisuelle medietjenester også til lyd for at fremme europæiske on-demand tjenester (for eksempel video-on-demand og catch-up-tv) uden at sætte en bestemt nedre grænse. Udbydere af video-on-demand-tjenester opfordres dog til at fremme europæiske programmer enten ved hjælp af finansiel støtte til produktionen og til erhvervelse af senderettigheder eller ved at fremme brugeradgangen til tjenesterne. Medlemsstaterne rapporterer om anvendelsen af bestemmelserne senest ved udgangen af 2011, og den næste rapport med frist i 2013 skal indeholde oplysninger om europæiske programmer inden for on-demand-tjenester.

Baggrund
Direktivet om tv uden grænser fra 1989 blev ajourført ved direktivet om audiovisuelle medietjenester i slutningen af 2007 for at afspejle den seneste udvikling inden for tv-sektoren. Artikel 4 fastsætter, at medlemsstaterne, "når det er muligt og med passende midler", skal sørge for, at de tv-selskaber, der er registreret på deres område, afsætter størstedelen af sendetiden til europæiske programmer.

Artikel 5 kræver endvidere, at tv-selskaberne afsætter 10 % af sendetiden eller 10 % af programbudgettet til europæiske programmer, der er fremstillet af uafhængige producenter, og en passende andel heraf skal sendes senest fem år efter deres produktion.

I begge tilfælde udelukkes den sendetid, der er afsat til nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklame, tekst-tv-tjenester og teleshopping.

Red.anm.: For ytterligere statistisk informasjon, se Kommisjonens pressemelding (se lenke over)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2010
Annen informasjon