Fremme av cloud computing i Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Utløsning av potensialet til cloud computing i Europa

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: En ny strategi for cloud computing som drivkraft for Europas erhvervsliv og forvaltninger
I sin nye strategi for "Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa" fremlægger Europa-Kommissionen tiltag, der skal skabe en nettovækst på 2,5 mio. nye job i Europa og løfte det europæiske BNP med 160 mia. årligt (cirka 1 %) frem til 2020.

Strategien har til formål at fremme brugen af cloud computing i alle økonomiske sektorer.

Cloud computing er lagring af data (f.eks. tekstfiler, billeder og video) og software på fjernt placerede computere, som brugerne har adgang til via internettet på den platform, de måtte vælge. Det er hurtigere, billigere, mere fleksibelt og potentielt mere sikkert end lokale it-løsninger. Mange af de populære onlinetjenester som Facebook, Spotify og webmail bruger allerede cloud computing-teknologi, men de økonomiske fordele opnås først for alvor, når cloud-løsninger bliver udbredt til virksomhederne og den offentlige sektor.

Strategiens nøgletiltag omfatter:

• Oprydning i junglen af tekniske standarder, så brugerne sikres interoperabilitet, dataportabilitet og reversibilitet. De nødvendige standarder bør foreligge senest i 2013
• Støtte til EU-dækkende certificeringsordninger for pålidelige cloud-udbydere
• Udvikling af en model for sikre og fair kontraktbetingelser for cloud computing-kontrakter, herunder serviceaftaler
• Etablering af et europæisk cloud-partnerskab med medlemsstaterne og erhvervslivet, så den offentlige sektors købekraft (svarende til 20 % af samtlige it-indkøb) kan bruges til at forme det europæiske cloud-marked, øge de europæiske cloud-udbyderes chancer for at vokse til et konkurrencedygtigt niveau, og levere bedre og billigere e-forvaltning.

Næstformand Neelie Kroes udtaler: "Cloud computing ændrer spillereglerne for vores økonomi. Uden handling på EU-plan sidder vi forskanset bag vores nationale bastioner og går glip af økonomiske gevinster i milliardklassen. Vi har behov for en kritisk masse og et samlet sæt regler i Europa, og de formodede risici ved cloud computing kræver direkte handling".

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen, siger: "Europa skal tænke stort. Cloud-strategien vil øge tilliden til innovative computerløsninger og fremme et konkurrencedygtigt digitalt indre marked, hvor europæerne føler sig trygge. Det forudsætter en hurtig vedtagelse af den nye databeskyttelsesramme, som Kommissionen tidligere på året fremlagde forslag om, og udvikling af sikre og fair kontraktbetingelser."

Baggrund
Den strategi, der blev fremlagt i dag, er en opfølgning på Kommissionens forslag fra 2012 om en opdatering af databeskyttelsesreglerne, og den vil i de kommende måneder blive fulgt af en EU-strategi for it-sikkerhed. Udarbejdelsen af de europæiske cloud-regler er en forudsætning for det digitale område uden grænser, der for alvor kan skabe et digitalt indre marked. Foranstaltningerne udgør en samlet indsats for at skabe et dynamisk og sikkert internetmiljø i Europa.

Det er stordriftsfordelene, der er den helt store gevinst ved cloud computing. 80 % af de organisationer, der indfører brug af cloud computing, opnår besparelser på mindst 10-20 %. Hvis cloud-brugen optrappes i alle økonomiske sektorer, kan der ligeledes forventes en markant produktivitetsforøgelse.

Mange potentielle brugere benytter i dag ikke cloud-løsninger, fordi der ikke findes fælles standarder og klare kontrakter. Brugerne ved ikke, hvilke standarder de skal anvende, og hvilke certifikater de skal have for at opfylde krav og juridiske forpligtelser, f.eks. med hensyn til sikkerheden af egne eller kunders data eller applikationernes interoperabilitet. Cloud-udbydere og –brugere har også brug for klare regler, når det gælder levering af cloud computing-tjenester, bl.a. hvad angår spørgsmålet om, hvor tvister skal afgøres, og hvordan man sikrer, at det er nemt at flytte data og software fra én cloud-udbyder til en anden.

Nyttige links
"Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe - What does it mean for me?" (MEMO/12/713)

"Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa" - meddelelse fra Europa-Kommissionen

"Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe" - arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene

"Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up" – rapport fra International Data Corporation (IDC)