EUs rolle for global helse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EUs rolle for global helse

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 31.3.2010, dansk utgave)

Kommissionen opfordrer EU til at skærpe sin indsats inden for global sundhed
I dag vedtog Europa-Kommissionen en række forslag for at øge EU's rolle inden for global sundhed. Sigtet er at gøre EU's bidrag mere effektivt, så at det i højere grad er muligt at hjælpe udviklingslandende med at nå millenniumudviklingsmålene på sundhedsområdet. Kommissionen foreslår fire tiltag for at fremme sundheden: en kollektiv indsats for at fremme universal dækning af og adgang til sundhedsydelser for alle; bedre sammenhæng mellem EU's politikker på sundhedsområdet; bedre koordination af EU's forskning inden for global sundhed og bedre adgang i udviklingslandene til ny viden og behandlingsmetoder.

EU-kommissær for udvikling Andris Piebalgs, EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik John Dalli og EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab Máire Geoghegan-Quinn sagde: "Sundhed er en ret for alle i Europa og andre steder i verden. Men det er en ret, som alt for mange mennesker stadig ikke har i dag. Millenniumudviklingsmålene for sundhed, børne- og mødredødelighed og HIV/AIDS er blandt de mål, der er kørt af sporet. Det kan vi ikke acceptere. EU er som en af udviklingslandenes vigtigste partnere forpligtet til at tage ansvar og spille en ledende rolle ved løsningen af de globale problemer på sundhedsområdet. Et samarbejde med verdens fattigste lande – for eksempel gennem forskningspartnerskaber - for at forbedre adgang til ny viden og behandlingsformer, der kan redde liv, er en moralsk forpligtelse, men også i vor egen interesse: smitsomme sygdomme stopper ikke ved grænserne. Det forslag, der fremlægges i dag, indgår i vor forberedelser til FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene i september i år, hvor EU bør tale med en fælles og troværdig stemme".

Fire hovedindsatsområder
Inden for det sidste årti har sundhedspolitikken fået en førende stilling og sundhedsbistanden er firdoblet og udgør over 16 mia. EUR. Der er gode historier og konkrete resultater, der kan bygges videre på. På grund af de manglende fremskridt med hensyn til MDG-målene sundhedsområdet og de voksende udfordringer i forbindelse med globaliseringen er det nødvendigt, at EU har en stærk fælles vision om global sundhed og gør en stor fælles indsats. Kommissionen foreslår i dag aktioner på basis af EU's principper om solidaritet henimod lige og universal dækning med sundhedsydelser af høj kvalitet. Kommissionen sætter fokus på de vigtigste udfordringer, som EU skal tage op: lederskab, universal dækning, sammenhæng mellem EU-politikker og viden. Denne nye politiske ramme skal være vendepunktet for at fremme retten til sundhed og til bedre at løse problemerne i forbindelse med global sundhed.

Forslagne til EU-reaktion over for de fire udfordringer er:
• Øget global styring på sundhedsområdet: EU bør forsvare en fælles holdning i FNs organer og arbejde for at nedbringe antallet af sundhedsprojekter.
• Fremskridt i retning af universal sundhedsdækning: EU bør sikre, at udviklingsbistand støtter udviklingslandene med at opbygge bæredygtige sundhedssystemer og bør fremme arbejdsdeling mellem alle aktører, offentlige og private, således at der tilføres sundhedssektoren viden og ressourcer. Kommissionen vil foreslå en liste over prioriterede lande, primært de lande, der er hægtet af MDG-målene for sundhed, og hvor EU bør koncentrere sin bistand.
• Bedre sammenhæng mellem EU's interne og eksterne politikker i relation til global sundhed: EU vil kombinere sin førende rolle inden for handel og udvikling til at skabe en sammenhængende tilgang til global sundhed, herunder også migration, sikkerhed, fødevaresikkerhed og klimaændringer.
• Øget viden om global sundhed: sikkerhed for, at der via forskning og innovation produceres tilgængelige og prismæssigt overkommelige produkter og ydelser, og at ingen sygdomme overses. EU's syvende rammeprogram for forskning (RP7) omhandler internationalt samarbejde med henblik på at nå millenniumudviklingsmålene på sundhedsområdet samt intensiv forskning i sygdomme, som kan ødelægge udviklingslandene. I de første tre år af RP7 (2007-2009) alene har EU eksempelvis investeret over 200 mio. EUR i forskningsprojekter om bekæmpelse og behandling af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose.

Denne meddelelse vil blive drøftet af Rådet for Udenrigsanliggender den 11. maj. Yderligere foranstaltninger vil blive drøftet på et møde på højt niveau om global sundhed, der holdes i juni med deltagelse af EU's sundheds- og udviklingsministre.

Yderligere oplysninger
Kommissionens meddelelse "EU's rolle inden for global sundhed";

3 arbejdsdokumenter offentliggøres sammen med meddelelsen: indsats for universal dækning med sundhedsydelser gennem udviklingssamarbejde; global sundhed: reaktion på globaliseringens udfordringer; Europæisk forskning og viden inden for global sundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.03.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg