EU-studie om fremtidig frekvensbehov for wi-fi og mobiltelefoner

Tittel

Study on impact of traffic off-loading and related technological trends on the demand for wireless broadband spectrum

Siste nytt

Studie publisert av Europakommisjonen 1.8.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 1.8.2013, dansk utgave)

Europa elsker wi-fi: Ny undersøgelse anbefaler flere frekvenser

Europa-Kommissionen har foretaget en ny undersøgelse, der viser, at vi flokkes om at komme på det trådløse internet, og den tendens ser ud til at fortsætte. Smartphones og tablets med wi-fi tegnede sig for 71 % af EU's trådløse datatrafik i 2012, og i 2016 vil det sandsynligvis stige til 78 %. Dette overraskende resultat viser, at vi som forbrugere har ændret adfærd, nu hvor det er blevet billigere at bruge trådløse hotspots. Den nye undersøgelse anbefaler, at der stilles flere frekvenser til rådighed i EU for at imødekomme den stigende efterspørgsel.
Næstformand i Europa-Kommissionen, Neelie Kroes, siger: "Wi-fi er en kæmpe succes. Det giver fordele for alle parter. Jeg vil sørge for, at Kommissionen er med til at udbrede anvendelsen af wi-fi ved at sikre flere frekvenser og bløde op på reglerne."

Mobilaktivitet kræver 3G/4G-netværk for at kunne udnyttes fuldt ud. Men i dag er det dyrt at købe de frekvensrettigheder, der er nødvendige for at operere disse netværk. Forbrugerne betaler derfor mange penge for at bruge 3G/4G, og netværkene er allerede overbelastede mange steder i EU, fordi der ikke er nok frekvenser til rådighed.

"Systemer, der gør det muligt at dele sit wi-fi-netværk med andre, er et godt eksempel på, hvordan vi gennem crowdsourcing kan skabe et bedre internet for alle. Alle i EU bør kunne komme på nettet, selvom de ikke er hjemme eller på job," tilføjer Neelie Kroes.

Den kombinerede brug af wi-fi og andre infrastrukturer baseret på små celler (som supplerer traditionelle makrocelle-mobilbasestationer) kan mindske belastningen af 3G/4G-netværk ved at fungere som "backhaul" uden for disse netværk og samtidig holde omkostningerne nede for både netværksoperatører og -brugere. Hvis vi udbreder brugen af denne teknologi, kan operatørerne spare milliarder af euro, når de moderniserer netværkene for at dække efterspørgslen fra kunderne. Forbrugerne vil spare penge ved at bruge wi-fi i stedet for at betale for mobildata, når de rent faktisk er tæt på et wi-fi-hotspot. Små celler kan også sikre netværksdækningen på svært tilgængelige steder, f.eks. inden i store bygninger.

Undersøgelsen anbefaler:

• at stille frekvenser fra 5 150 MHz til 5 925 MHz til rådighed for wi-fi

• at fortsætte med at stille 2,6 GHz? og 3,5 GHz-båndet fuldt ud til rådighed for mobilkommunikation og afholde en høring om fremtidige licensmuligheder for 3,5 GHz og eventuelt andre nye mobile frekvensbånd, der kan få licens

• at mindske den administrative byrde ved at etablere offload-tjenester og ?netværk på offentlige steder.

Baggrund
Wi-fi bruges oftest i hjemmet og på arbejdspladser og er især godt til at forbinde flere apparater til det samme internetabonnement. Wi-fi er i hurtig vækst på offentlige steder som f.eks. caféer og offentlige transportknudepunkter og bruges også i stigende grad af mobiloperatører, der vil offloade trafik fra overbelastede 3G-netværk. Det gør det muligt for operatørerne at klare den årlige stigning i efterspørgslen på mobil datatrafik, der forventes at være på 66 % for 2012-2017.

Små celler er effektsvage radioknudepunkter, der støtter de makroceller, som vi i dag typisk forbinder med mobilbasestationer eller ?antenner. Små celler vil i stigende grad blive en central del af alle mobile netværk. 4G/LTE-netværk vil komme til at fungere som lagdelte netværk med små celler (med en rækkevidde på mellem 10 m og 2 km) og store celler (hvis rækkevidde kan være et tocifret antal kilometer). De små celler bliver dermed meget mere integreret i netværkets funktion i forhold til 3G-netværk, hvor små celler mest fungerer som offloadkapacitet.

I undersøgelsen blev dataoffload defineret som routing af trådløse data, der kan sendes gennem langtrækkende celleopdelte netværk via adgangspunkter for mindre områder (LTE eller wi-fi). Smartphones og tablets kan forbindes til sådanne alternative teknologier for netværksadgang, som har lokal dækning og kan operere på frekvenser, der er tilgængelige for forskellige netværksoperatører.

Andre resultater af undersøgelsen:

• Wi-fi og små LTE-celler snarere supplerer end erstatter hinanden. Med en kombination af de to teknologier kan man få mest ud muligt ud af de disponible frekvenser og samtidig minimere omkostningerne ved at anvende fælles backhaul og anden lokal infrastruktur.

• Med offloadløsninger vil man kunne genbruge langt flere frekvenser i et givet geografisk område.

• Nyt wi-fi-udstyr giver mulighed for højere hastighed ved hjælp af bredere kanaler (80 MHz eller 160 MHz).

• Automatisk autentificering til wi-fi-netværk vil gøre det meget mindre indviklet at komme på nettet i forhold til tidligere, hvor man skulle forbinde og autentificere sig manuelt.

• Løsninger, som giver folk mulighed for at dele deres båndbredde via wi-fi og forskellige trådløse roamingcentre, gør det lettere og billigere for mange brugere at få offentlig adgang til wi-fi.

Nyttige links

Invitation til offentlig workshop om alle undersøgelsens resultater den 3. september 2013 – Wireless Europe på webstedet for den digitale dagsorden

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2013