EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Nytenkning på utdanningsområdet. Investering i ferdigheter for bedre sosiøkonomiske resultater

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Rethinking Education:Investing in skills for better socio-economic outcomes

Siste nytt

Kommisjonsmelding lagt fram 20.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingsbibliotekets omtale 21.12.2012)

Utdanningen - EU har behov for en radikal nytenking
Europakommisjonen mener EU har behov for en radikal nytenkning om hvordan utdanningssystemene kan gi de kvalifikasjoner som det er bruk for på arbeidsmarkedet. I strategien, som ble lansert 20. november, ber Kommisjonen landene om å treffe øyeblikkelige tiltak. «Uddannelsessystemerne skal moderniseres og blive mere fleksible med hensyn til, hvordan de agerer for at imødekomme de reelle behov i dagens samfund», sier EU-kommissær Androulla Vassiliou i pressemeldingen.

Kommisjonen trekker blant annet fram:

• Legge vekt på læringsresultater - og mindre vekt på tiden man bruker på å utdanne seg
• Utvikle og styrke iverksettelseskvalifikasjoner og initiativvilje
• Vurderingsmetoder bør tilpasses og moderniseres
• Økt bruk av ikt og åpne undervisningsressurser
• Styrke forbindelsene mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter

I konklusjonen står det: «The Commission will ensure that the contribution of education and investment in skills to growth and jobs is fully reflected in the European Semester».

Samme dag la også Kommisjonen fram Education and Training Monitor 2012, en ny årlig rapport. Den har også tall for Norge, blant annet om tidlig frafall i skolen, ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag, utdanningsnivå, mobilitet, utgifter per elev, studenter fordelt på utdanningsområder og opplæring i fremmedspråk. Det ble også lagt fram en egen rapport med vurderinger av hvert enkelt EU-land, men ikke Norge.

Eurodyce har nylig lagt fram rapportenDeveloping Key Competences at School in Europe>. I pressemeldingen trekker Kommisjonen fram at undervisning i ikt-ferdigheter, iverksettelseskvalifikasjoner og aktivt medborgerskap er avgjørende for å forberede ungdom til dagens arbeidsmarked. Rapporten omtaler flere norske strategier og tiltak.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2012
Annen informasjon