EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om muligheten for å opprette et nettverk av mindre kredittvurderingsbyråer

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 05.05.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, engelsk utgave)

Commission adopts report on the feasibility of a network of smaller credit rating agencies
The Commission has today adopted a report addressed to the European Parliament and the Council on the feasibility of a network of smaller credit rating agencies (CRAs) in the EU. The report assesses how the establishment of such a network could contribute to the strengthening of smaller CRAs, facilitating their growth to become more competitive market players. The report proposes the establishment of a regulatory dialogue with smaller CRAs. It also recommends that a full assessment of the feasibility to establish a more integrated network of smaller CRAs be carried out within the medium to long term when the overall impact of the recently enacted legislation (Regulation 462/2013 and Directive 2013/14/EU) can be effectively analysed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.05.2014
Annen informasjon