EU-rapport om grenser for transfett

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om transfett i mat og i generelle det generelle kostholdet til Unionens befolkningen

Report from the Commission regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population

Siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 9.12.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytts omtale 9.12.2015)

Kommisjonen ønsker grenser for transfett
Norge og seks andre EU- og EFTA-land har innført nasjonale regler for å begrense bruk av transfett. Europakommisjonen har nå varslet at de ønsker å innføre reguleringer på EU-nivå.

I en ny rapport anbefaler Kommisjonen at det innføres en rettslig grense for hvor mye industrielt framstilt transfettsyre (TFA) som skal være tillatt i matvarer. Det vises til at hjertesykdommer er den hyppigste dødsårsaken i EU, og at et høyt inntak av transfett øker risikoen betydelig. Kommisjonen foreslår ikke hvor grensen for innhold av transfett skal ligge. Ifølge Politico er EU-landene splittet i synet på om man skal ha lovgivning eller frivillige tiltak.

EUs matinformasjonsforordning åpner ikke for å merke matvarer med innholdet av transfett. I forbindelse med vedtak av forordningen, ble imidlertid Kommisjonen pålagt å legge fram en rapport om begrensning av transfett. Rapporten skulle ha vært lagt fram for ett år siden, men har blitt forsinket.

Rapporten er en foreløpig analyse av mulige effekter av ulike tiltak på EU-nivå. Kommisjonen konkluderer med at merking av matvarer har en begrenset effekt, blant annet på grunn av forbrukernes evne til å nyttiggjøre seg informasjonen og viljen til å betale for sunnere mat. Det mest effektive tiltaket er å innføre en grenseverdi for industrielt framstilt transfett i matvarer. Dette vil være positivt for offentlig helse, forbrukervern og for å unngå et fragmentert indre marked. I tillegg peker Kommisjonen på at like regler på EU-nivå vil gjøre det enklere for EU-produsenter å få tilgang til markedet i USA. Kommisjonen vil om kort tid lansere en offentlig høring, samt gjennomføre en konsekvensanalyse.

Tidligere i høst sendte EUs forbrukerorganisasjon BEUC, sammen med matgiganter som Nestlé og Kellogg, et brev til Kommisjonen hvor de ber om at det innføres en grense på 2 gram industrifremstilt transfett per 100 gram fett.

Danmark innførte allerede i 2003, som første EU-land, et forbud mot å ha et høyere innhold enn 2 gram transfett per 100 gram fett. Den danske regjeringen ser Kommisjonens rapport som en seier. Forskning.no omtalte i oktober en rapport som viser at 700 danske liv har vært spart hvert år etter at Danmark innførte forbudet. Danmark har færrest dødsfall på grunn av hjertesykdommer i Norden, og har de siste ti årene hatt den største bedringen i hele EU.

Kommisjonen har vært kritisk til det danske forbudet, og truet de første årene med å ta saken til EU-domstolen. Ifølge WHOs oversikt har tre andre EU-land, Ungarn, Latvia og Østerrike, har i senere tid innført et lignende forbud. Det samme har EFTA-landene Norge, Island og Sveits. Sverige vedtok et forbud i 2011, men har valgt å utsette ikrafttredelse i påvente av Kommisjonens rapport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2015
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet