EU-konsultasjon om små og mellomstore bedrifter og handlingsplanen for entreprenørskap 2020

Tittel

Small and medium-sized enterprises (SMEs): Consultation on Entrepreneurship 2020 Action Plan

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.7.2012 (frist 1.10.2012)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside, engelsk utgave)

Europe lags behind its competitors in entrepreneurial attitudes and at the same time we know that SMEs are the biggest source of new jobs and related growth. A European Entrepreneurship Action Plan is therefore needed to address areas where entrepreneurial potential can be unleashed and where key bottlenecks can be overcome and obstacles to entrepreneurial activities removed. This consultation seeks reactions to a variety of possible measures which could be brought together under this Action Plan so as to bring together the best practices for the broadest impact across Europe.

Nøkkelinformasjon