EU-høring om retningslinjer for gjenbruk av offentlig informasjon

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013)

EU vil ha meir gjenbruk av offentlege data
Eit nytt direktiv om vidarebruk av offentleg informasjon blei vedtatt i EU denne sommaren.

Direktivet medfører sterkare press på at medlemslanda må leggja til rette for gjenbruk av offentlege data. Det blir mellom anna opna for automatisk vidarebruk av data som er tilgjengeleg etter offentleglova. Regelverket skal også gjelda data frå arkiv, bibliotek og museum (med nokre unntak). Medlemslanda må innføra direktivet innan juli i 2015.

Seksjonssjef i Difi, Bjørn Holstad, meiner det er sannsynleg at direktivet også vil bli gjeldande i EØS: «Det bør ikke være kontroversielt å innføre direktivet i Norge. Men det er et spørsmål om staten bør gå lenger enn direktivet og fullfinansiere offentlige virksomheters kostnader til tilrettelegging for viderebruk slik at det offentlige kan tilby dataene gratis». Holstad er ikkje nøgd med at direktivet opnar for at dataeigarar kan ta betaling: «Her kunne direktivet vært mye tydeligere på at å tilgjengeliggjøre data er en oppgave som følger av behandlingen av dataene». Ein ny rapport bestilt av Kommisjonen viser at fleirtalet av forskingspublikasjonar no blir lagt fram utan krav om betaling.

I førre veke lanserte Kommisjonen ei høyring om retningslinjer for gjenbruk av offentleg informasjon [dette faktaarket] som værdata, trafikkdata, forskingsdata, statistikk og digitaliserte bøker. Nye retningslinjer skal etter planen vera klare i 2014. Denne veka hadde fleire utvalsmedlemmer i det regjeringsoppnemnde Geodatarådet skrive under eit innlegg i Aftenposten, der dei tek til orde for at krav om hemmeleghald av data frå norske sjøkart må lempast på, og at dagens regime hindrar «milliardvekst».

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 30.8.2013, engelsk utgave)

Consultation on best ways to open up more public data
The Commission is asking for help in drawing up guidance and practical advice for boosting the re-use of weather data, traffic data, publicly funded research data, statistics, digitised books, and other types of public sector information (PSI).

Commission Vice President Neelie Kroes said: “The open data revolution is all about individuals and entrepreneurs and that includes the giving them a role in policy design.”

Interested parties can contribute until 22 November 2013, and with their input help ensure effective implementation of the newly revised PSI Directive, which aims to ensure public authorities release more information at little or no cost to users.

“We were successful in finalising a new directive for public sector information. Now we need to implement it in a way that creates a single market for these data, so that companies can build pan-European apps and other innovations. To get Europe-wide value from this data we need the rules to be applied in a clear, common way,” Kroes said

Background
The results of this consultation will support guidelines to be published in 2014. A recent study shows that economic benefits for the EU from easier availability of PSI could reach 40 billion euros annually. The growth rate of companies having access to free PSI is 15% higher than those who need to pay.

Opening up public data resources for re-use is one of the key actions of the Digital Agenda for Europe, however uncertainties surrounding compliance with the licensing and charging provisions have discouraged innovation and commercial deployment of PSI in many parts of the Union.

Useful links

Access the consultation

Open Data in the Digital Agenda

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.08.2013
Annen informasjon