EU-høring om opphavsrett og forlagenes rolle

Tittel

Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the 'panorama exception'

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.3.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside)

The Commission is launching a public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the 'panorama exception'. It will serve to gather views in particular on the impact that granting an EU neighbouring right to publishers could have on the publishing sector, on citizens and creative industries and as to whether the need (or not) for intervention is different in the press as compared to other publishing sectors. The consultation will also serve to collect input for the Commission's analysis of the current legislative framework of the 'panorama exception'.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet