EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020

Tittel

Offentlig høring om behovene for internetthastighet og -kvalitet etter 2020

Public consultation on the needs for internet speed and quality beyond 2020

Siste nytt

Høringsresultater offentliggjort av Kommisjonen 3.3.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside, dansk utgave)

Beskrivelse
Kommissionen har udarbejdet denne offentlige høring for at undersøge behovene for internethastighed og -kvalitet efter 2020. Formålet er at vurdere og forstå disse behov bedre med henblik på at udvikle den offentlige politik som hjælp til investorer i udbredelsen af fremtidssikrede kommunikationsnet og at sikre, at alle brugere, f.eks. husstande, virksomheder og offentlige institutioner, kan drage fordel af den digitale økonomi og det digitale samfund. Denne offentlige høring er rettet til alle (borgere, virksomheder, ngo'er, offentlige myndigheder osv.) og alle sektorer (fra landbrug til ikt, fra uddannelse til bilsektoren, servicesektoren og industrien), der har en interesse i at sikre, at deres fremtidige behov for internetadgang opfyldes fuldt ud.

Baggrundsdokumenter for høringen

Varighed
11.09.2015 - 07.12.2015

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
11.09.2015
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet