EU-høring om bedriftsfusjoner over landegrensene

Tittel

Consultation on cross-border mergers and divisions

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 08.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

Objective
The European Commission is launching a consultation on cross-border mergers and divisions in order to collect information, which would allow the Commission to assess the functioning of the existing EU legal framework for cross-border operations of companies and any potential need for changes in the current rules. It follows the 2012 Action Plan on European company law and corporate governance, which announced that the Commission would consider (i) the appropriateness of amendments to improve the existing Directive 2005/56/EC on cross-border mergers and (ii) a possible initiative to provide a framework for cross-border divisions of companies.

Nøkkelinformasjon