EØS-rådet november 2021: EØS/EFTA-felleserklæring

Tittel

EØS/EFTA-erklæring av 24. november 2021 i forbindelse med EØS-rådet

EEA EFTA statement of 24 November 2021 on the occasion of the EEA Council

Siste nytt

Erklæring vedtatt av EØS/EFTA-landene 24.11.2021 med pressemeldinger publisert av EFTA-sekretariatet og Utenriksdepartementet

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 24.11.2021)

Utenriksministeren deltok i EØS-rådsmøte

EUs industristrategi og utviklingen av EØS-samarbeidet var hovedtemaene da utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok i det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 24. november.

EØS-rådet er EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste organ for politisk dialog med EU. Utenriksministrene møtes to ganger i året for å gi politisk framdrift i EØS-samarbeidet og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg.

– EØS-avtalen er bærebjelken i forholdet vårt til EU. Den har for eksempel gitt grunnlag for å finne felles løsninger på de ekstraordinære utfordringene covid-19-pandemien har ført med seg, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har formannskapet i EØS/Efta-samarbeidet dette halvåret. Huitfeldt snakket derfor på vegne av Norge, Island og Liechtenstein da hun fremhevet rollen EØS-avtalen har spilt under pandemien med tanke på blant annet forskning og innkjøp av vaksiner, import og eksport av medisinsk utstyr samt å sikre at man kan bevege seg fritt i EØS-området med et felles covid-sertifikat.

– Dette har vært avgjørende for å bidra til en normalisering av samfunnene våre og gjenoppretting av økonomienen våre, sa utenriksministeren.

Europeisk industrisamarbeid

EØS-rådsmøtet hadde også en orienteringsdebatt om EUs nye industristrategi. Strategien skal støtte EU i omstillingen til en grønn og digital økonomi, og gjøre EUs industri mer konkurransedyktig globalt.

Utenriksministeren formidlet at en ny industripolitikk er en viktig del av oppfølgingen etter klimatoppmøtet i Glasgow, som nylig fant sted, og hvor man ble enige om å styrke innsatsen for å opprettholde 1,5 gradersmålet i Paris-avtalen.

– Norge ønsker å bygge strategiske industripartnerskap med EU. Et partnerskap som vil kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser. Vi vil bidra med erfaring og ressurser, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksministeren løftet Norges erfaring og kompetanse innen vannkraft, havvind, karbonfangst og –lagring samt grønn skipsfart. Hun pekte også på EØS-avtalens betydning i omstillingen til en grønn økonomi.

– EØS-avtalen vil være absolutt nødvendig i det grønne skiftet. Den legger rammene for vårt klima- og industrisamarbeid, og for Norges deltagelse i det indre marked - vårt viktigste marked, sa Huitfeldt.

Lenke til EØS/Efta felleserklæring.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon