Digital handlingsplan for Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En digital agenda for Europa

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.5.2010, dansk utgave)

Digital dagsorden: Kommissionen fremlægger handlingsplan for at styrke Europas velstand og velfærd
Gennemførelsen af den ambitiøse digitale dagsorden for Europa, som Europa-Kommissionen har afsløret i dag, vil bidrage væsentligt til EU's økonomiske vækst og udbrede fordelene ved den digitale tidsalder til hele samfundet. Halvdelen af den europæiske produktivitetsvækst de seneste 15 år kan tilskrives informations- og kommunikationsteknologier (jf. IP/10/571), og tempoet i denne udvikling vil sandsynligvis tiltage. Dagsordenen opstiller syv prioriterede indsatsområder: Der skal skabes et digitalt indre marked, større interoperabilitet, større tillid og sikkerhed omkring internettet, langt hurtigere internetadgang, flere investeringer i forskning og udvikling, digitale færdigheder og inklusion skal fremmes og informations- og kommunikationsteknologier skal anvendes for at tage fat om samfundsmæssige problemer som klimaforandringer og den aldrende befolkning. Fordelene omfatter bl.a. bedre muligheder for elektroniske betalinger og faktureringer samt en hurtig udbredelse af telemedicin og energieffektiv belysning. På disse syv områder planlægger den digitale dagsorden ca. 100 opfølgningstiltag, hvoraf de 31 indebærer lovgivning. Den digitale dagsorden er det første af syv flagskibsinitiativer inden for rammerne af Europa 2020-strategien for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (jf. IP/10/225).

"Vi skal prioritere EU-borgernes og erhvervslivets interesser i den digitale revolution og således udnytte de potentielle fordele ved informations- og kommunikationsteknologierne (ikt) bedst muligt for at fremme jobskabelse, bæredygtighed og social inklusion", siger Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden. "Den ambitiøse strategi, som vi har fremlagt i dag, angiver klart, hvor vi skal målrette indsatsen de kommende år. For at få alle de potentielle fordele af Europas digitale fremtid skal medlemsstaterne, ikt-sektoren og andre vigtige økonomiske aktører engagere sig fuldt ud".

SYV MÅL

Et nyt indre marked, der fremmer fordelene ved den digitale tidsalder
Borgerne bør have mulighed for at benytte sig af kommercielle tjenesteydelser og kulturel underholdning på tværs af grænserne. Men EU's onlinemarkeder er stadig adskilt af barrierer, som hindrer adgangen til fælleseuropæiske teletjenester, digitale tjenesteydelser og indhold. Der downloades i dag fire gang så meget musik i USA som i EU på grund af manglen på lovligt udbud og de fragmenterede markeder i EU. Kommissionen vil åbne for adgangen til lovligt onlineindhold ved at forenkle reglerne om ophavsretlig beskyttelse, forvaltning og licensaftaler på tværs af grænserne. Andre tiltag omfatter en lettere adgang til elektronisk betaling og fakturering samt en forenkling af onlinetvistbilæggelse.

Bedre ikt-standardisering og interoperabilitet
Vi har brug for åbne og interoperable ikt-produkter og -tjenesteydelser for at give folk mulighed for at skabe, kombinere og forny.

Større tillid og sikkerhed
Europæerne vil ikke tage teknologi til sig, som de ikke har tillid til. De skal kunne føle sig sikre online. En bedre EU-koordinering af bekæmpelsen af cyberangreb og strengere regler om beskyttelse af personoplysninger er en del af løsningen. Tiltagene kunne også indebære en pligt for webstedsoperatørerne til at oplyse deres brugere om brud på sikkerheden, som kan påvirke personoplysningerne.

Bedre adgang for europæerne til hurtigt og ultrahurtigt internet
2020-målet er en internethastighed på 30 Mbps eller derover for alle EU-borgerne og abonnementer på forbindelser på 100 Mbps eller derover til halvdelen af EU's husstande. I dag har kun 1 % af europæerne en hurtig, fiberbaseret internettilslutning sammenholdt med 12 % af japanerne og 15 % af sydkoreanerne (se tabellen nedenfor). Et meget hurtigt internet er afgørende for en kraftig økonomisk vækst, jobskabelse, velstand og for at sikre, at borgerne har adgang til det indhold og de tjenesteydelser, de ønsker. Kommissionen vil bl.a. undersøge, hvordan man kan tiltrække investeringer i bredbånd ved hjælp af kreditforbedringsmekanismer og den vil vejlede om, hvordan man kan tilskynde til investeringer i fiberbaserede net.

Banebrydende forskning og innovation på ikt-området skal fremmes
EU skal investere mere i F&U og sikre, at de bedste idéer kommer ud på markedet. Dagsordenen tilsigter bl.a. at styrke private investeringer ved hjælp af EU-fonden til regionaludvikling og mere EU-støtte til forskning for at sikre, at Europa holder trit med eller ligefrem overhaler sine konkurrenter. EU-investeringerne i ikt-forskning udgør mindre end halvdelen af investeringerne i USA (37 mia. EUR i forhold til 88 mia. EUR i 2007).

Alle europæere skal have digitale færdigheder og tilgængelige onlinetjenester
Mere end halvdelen af europæerne (250 millioner) bruger internettet dagligt, men 30 % har aldrig brugt det. Alle, både unge og gamle, uanset social baggrund, har ret til den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at tage del i den digitale tidsalder, hvor handel samt offentlige, sociale og sundhedsrelaterede tjenester og det uddannelsesmæssige og politiske liv i stadig stigende grad er online.

Ikt-potentialet skal komme samfundet til gode
Vi skal investere i en intelligent brug af teknologi og udnyttelse af oplysninger for at nedbringe energiforbruget, støtte de ældre borgere, give patienter mere indflydelse og forbedre handikappedes onlineadgang. Et mål kunne være, at patienter i 2015 kan få adgang til deres patientjournaler, uanset hvor de befinder sig i EU. Dagsordenen kommer også til at fremme energibesparende ikt-teknologier såsom faststofbelysning (Solid State Lighting technology), som bruger 70 % mindre energi end normale belysningssystemer.

Gennemførelsen af den digitale strategi for Europa
Den største udfordring er at sikre en hurtig vedtagelse og gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå de ovennævnte målsætninger. En lang række kommissærer vil samarbejde med EU's institutioner og interesserede parter for, at den digitale dagsorden bliver en realitet.

Baggrund
Pressematerialet om den digitale dagsorden kan findes på:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Se også MEMO/10/199 og MEMO/10/200.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.05.2010
Annen informasjon