Det europeiske forum for forskning og Innovasjon på sikkerhedsområdet (ESRIF) - Kommisjonens kommentarer

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: En europeisk sikkerhetsforsknings- og innovasjonsdagsorden - Kommisjonens første kommentarer til ESRIFs viktigste resultater og anbefalinger

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.12.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Et af EU's vigtigste mål er at bevare og udvikle de europæiske værdier for retfærdighed, frihed og sikkerhed samtidig med at håndtere de stadig mere komplekse sikkerhedspolitiske udfordringer.

Kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet, beskyttelsen af de ydre europæiske grænser og civil krisestyring har fået større betydning i vores daglige liv. Klimaændringer vil, hvis der ikke gøres noget, kunne føre til større destabiliserende virkning på globalt plan. Samtidig er indre og ydre sikkerhed i stigende grad uadskillelige. Løsning af dem kræver brug af moderne teknologi.

Da sikkerhedsteknologier bliver mere og mere nærværende i det moderne samfund, forekommer der til tider udtryk for bekymring herover hos en del af borgerne, og det er derfor bydende nødvendigt at sikre etisk kontrol og gennemsigtighed i sikkerhedsforsknings- og -udviklingsprojekter. Vores sikkerhed må være baseret på vores europæiske værdier. Og omvendt er sikkerhedsløsninger nødvendige for at beskytte vores samfundsmæssige værdier. Håndtering af disse problemer i de kommende år vil kræve en bedre forståelse af samspillet mellem de menneskelige og naturlige faktorer, som kan medføre sikkerhedsrisici, som ofte også er afgørende for at forme en effektiv indsats sammen med brugen af moderne teknologi og innovative løsninger.

Kommissionen mente, at det for at finde de mest effektive løsninger på disse udfordringer var nødvendigt at samle repræsentanter fra erhvervslivet, offentlige og private slutbrugere, forskningsinstitutioner og universiteter, samt ikke-statslige organisationer og EU-organer. I 2007 foreslog den derfor, sammen med medlemsstaterne, oprettelsen af Det Europæiske Forum for Forskning og Innovation på Sikkerhedsområdet - ESRIF [1].

ESRIF blev pålagt at udvikle en "sikkerhedsforsknings- og innovationsdagsorden" (ESRIA) for EU: en strategisk plan for sikkerhed, forskning og innovation, der sigter mod at skabe større sammenhæng og effektivitet på dette område, der omfatter EU, nationalt og regionalt plan. Den fokuserer ud over forskning og udvikling på at sætte "I" for innovation på den europæiske dagsorden. Dens orientering mod innovation og implementering af sikkerhedsteknologi viste sig at være endnu mere vigtigt i den nuværende kontekst af globale miljømæssige og økonomiske udfordringer.

Den 23. november 2009 vedtog ESRIF sine vigtigste resultater og anbefalinger (for mere information om ESRIF og dets tilgang se også vedlagte resumé (EN) af ESRIF's endelige rapport).

Denne meddelelse indeholder Kommissionens første bemærkninger til ESRIF's vigtigste resultater og anbefalinger.

1 KOM (2007) 511 endelig

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2009